منو
 کاربر Online
754 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 11 مرداد 1389 [08:26 ]
  سازمان لشگری دوره اشکانیان
 

اشکانیان از آغاز به ترتیب نیروی سواره نظام و پیاده نظام پرداختند و سواره نظام اهمیت بیشتری داشت و به دو قسمت سنگین اسلحه و سبک اسلحه تقسیم می‌شد. اولی برای جنگ تن به تن با دشمن تربیت می‌شد و افراد آن دارای زرهی بلند تا زانو و کلاه خودی از آهن یا فولاد بودند. اسلحه آنان نیز از نیزه محکم و تیر و کمان و شمشیری شبیه به قمه تشکیل می‌شد. سوران سنگین اسلحه اسب‌هایشان را هم با زره یا برگستوانی از چرم بود و قطعه‌هایی از آهن و فولاد روی آن نصب شده‌بود می‌پوشاندند‌. سواران سبک اسلحه منحصراً به تیر و کمان مجهز بودند و در جنگ و گریز مهارت زیادی داشتند. این دسته ضمن گریز از برابر دشمن، او را به منطقه‌ای دور دست به دنبال خود می‌کشاندیند و راه‌های ارتباطی او را قطع می‌کردند.
در چنین وضعی تیر اندازان پارتی دشمن را هدف تیرهای کشنده خود قرار می‌دادند. عده پیاده نظام خیلی کمتر از سواره‌ها بود. این دسته غالباً وظیفه نگاهبانی از محل‌ها و خدمات افراد سواره نظام را بر عهده داشتند . کلمه « پارتیزان» از لفظ پارتگرفته شده استراتژی پارت ها در جنگ پارتیزان و کشانیدن دشمن به داخل کشور و حمله ناگهانی به او خلاصه می شد که این استراتژی در جنگ بین سورنا سردار اشکانی و کراسوس در تاریخ جهان پایگاه خاصی پیدا کرد. در سپاه پارت ی به سبک سلوکیان هر فوج یا یک فالانژ سلوکی عده ای بین 16 و 20 هزار تن را در برداشت و سپاه اشکانی از سپاهیان مزدور و چریک بومی تشکیل می شد که به وسیله فئودال‌های محلی به کمک پادشاه می‌رفت.

  امتیاز: 0.00