منو
 کاربر Online
582 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 09 مرداد 1389 [06:16 ]
  پادشاهان اشکانی
 

شاهان اشکانی که بعد از اشک به سلطنت رسیدند به افتخار نام وی برای خود لقب اشک (ارشک) را برگزیدند و پادشاهان اشکانی بر روی سکه‌های خود صورت یونانی (اشک) را به صورت « ارزاکی» (ارزاکی) می‌نوشتند. اولین پادشاها اشکانی که لقب شاهنشاه (شاه شاهان) به خود داد اشک ششم (مهرداد اول) بود که مورخین به او داریوش خاندان اشکانی لقب داده‌اند، بعضی از مورخین مهرداد دوم (اشک نهم) را نخستین پادشاه می‌دانند که خود را شاهنشاه (شاه شاهان) خواند تاریخ سلسله اشکانی بدرستی از نظر تعداد پادشاهان و مدت حکومت آ نها به درستی روشن نیست و اختلافات فاحشی بین مورخین در این باره دیده می‌شود.
فهرست سلاطین اشکانی که در دایره المعارف فارسی مصاحب در ص 158 (جلد اول) آمده به شرح زیر است .
نام دوره سلطنت

ارشک اول 250-248 ق م

تیرداد اول 248-211 ق م

اردوان اول 211-191 ق م

فری یاپت 191-176 ق م

فرهاد اول 176-171 ق م

_مهرداد اول 171-138 یا 137 ق م__

فرهاد دوم 138 یا 137 -128 ق م

اردوان دوم 123-124 یا 123 ق م

مهرداد دوم 123-88 یا 87 ق م

سن تروک (سناتروک) 75-70 یا 69د ق م

فرهاد سوم 69-58 یا 57 ق م

مهرداد سوم 58 یا 57-55 ق م

ارد اول 57- 37 ق م

فرهاد چهارم 23- 2 ق م

فرهاد پنجم 4 ق م – 4 ب م

ارد دوم 4- ب م -7 ب م

اردوان سوم 12 ب م – 39 ب م

تیرداد سوم 36 ب م

وردان 39 یا 40 – 45 ب م

گودرز 41- 51 ب م

بلاش اول 51- 77 ب م

بعد از بلاش اول تا اردوان پنجم 9 نفر به پادشاهی رسیدند که معروف ترین آن‌ها عبارت بودند از پاکر، اردوان چهارم ، خسرو ، مهرداد چهارم و بالاخره ادوان پنجم که در فاصله 209-226 میلادی سلطنت می‌کرد و اردشیر بایکان در 226 میلادی این سلسله را برانداخت .

  امتیاز: 0.00