منو
 کاربر Online
994 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 09 مرداد 1389 [07:11 ]
  منابع دولت اشکانی
 

در شرح فرهنگ و تمدن اشکانی از منابع زیر سود جستیم:

1- ایران در عهد باستان ، در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از اسلام ، تالیف دکتر محمد جواد مشکور استاد دانشگاه ، انتشارات اشرفی ، تهران 1367

2- تاریخ اشکانیان (درالتیجان فی التاریخ بنی الاشکان ) تالیف محمد حسن خان اعتمادالسلطنه ، به کوشش و اهتمام ، نعمت احمدی ، انتشارات اطلس تهران ، 1371

3- تاریخ اجتماعی یران در عهد باستان ، درکتر محمد جواد مشکور ، انتشارات دانشسرای عالی تهران، 1347

4- نامه خسروان ، جلال الدین میرزا قاجار، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی ، تهران 1358

5- ایران قدیم ، تاریخ مختصر ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان ، نوشته مشیرالوله پیرنیا ، نشر اساطیر، تهران ، 1388

6- پوشاک باستانی ایرانیان ، جلیل ضیاء پور ،انتشارات هنرهای زیبای کشور تهران ، 1341

7- ایران باستان ( تاریخ مفصل ایران قدیم ) تالیف حسن پیرنیا (مشیرالوله ) جلد سوم ( دولت پارت) ، انتشارات زرین ، تهران ، 1388

8- زبان و خط اوستایی نوشته و پژوهش دکتر سوزان گویری ، انتشارات بهجت ، تهران ، 1388

9- تاریخ ایران از ماد تا پهلوی ، حبیب الله شاملویی، انتشارات صفی علی شاه تهران 1347

10- دایره المعارف مصاحب ، لغات نامه دهخدا و دایره المعارف بزرگ اسلامی

  امتیاز: 0.00