منو
 کاربر Online
490 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 28 تیر 1389 [19:15 ]
  نقشه های فرمی از کهکشان فعال دودکش لکوموتیو
 

اگر چشم های ما می توانستند امواج رادیویی را مشاهده کنند ، در مجاورت کهکشان قنطورس یکی از بزرگترین و درخشانترین اجرام آسمانی را میتوانستيم ببينيم،جسمي كه اندازه آن نزدیک به 20 بار بزرگ تر از ماه کامل است. در واقع چیزی که ما نمي توانيم با نگريستن به كهكشان در نور مرئي ببينيم اين است كه اين جسم بين يك جفت از توده هاي غول پيكر امواج راديويي كه از سياه چاله فوق العاده بزرگ كهكشان ساطع شده اند حايل شده است .بزرگي اين توده ها نزدیک به یک میلیون سال نوری است.
مترجم: پرستو خسرویان
منبع: universetoday

تصویر

  امتیاز: 0.00