منو
 کاربر Online
1308 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 15 تیر 1389 [15:14 ]
  آشنایی با سنجه‌شناسی
 

آشنایی با سنجه‌شناسی
سنجه‌شناسی ، علم اندازه‌گیری است. منشأ آن به 200 سال پیش و به زمانی بر می‌گردد که اولین تلاش‌های جدی برای ابداع دستگاه کاملی از یکاهای فیزیکی که خودسازگار، دسترس‌پذیر، به دقت تعریف شده و در همه جا قابل استفاده باشند، به عمل آمد. پی‌گیری چنین هدفی به ابداع و بهبود مداوم دستگاه بین‌المللی یکاها (که صورتاختصاری آن SI است) انجامید.

درک ما از دنیای فیزیکی براساس اندازه‌گیری است. وقتی چیزی را که از آن صحبت می‌کنید بتوانید اندازه بگیرید و برحسب عدد و رقم بیان کنید، شناختی از آن خواهید داشت؛ اما اگر نتوانستید آن را با عدد و رقم بیان کنید، شناخت شما از آن ناکافی و غیرقابل قبول خواهد بود.

سنجه‌شناسی می‌کوشد تا نیازهای علم و نفاوری را به اندازه‌گیری برآورده سازد، به طوری که شناخت ما نه «ناکافی» باشد نه «غیرقابل قبول». غالباً دیده می‌شود که سنجه‌شناسان از گروه فیزیکدانان یا شیمیدانان و یا مهندسان هستند.

  امتیاز: 0.00