منو
 صفحه های تصادفی
خواص رنگ قرمز از منظر آیات و روایات
نوسانگر هماهنگ ساده
هلاکو خان
قضیه منولائوس
روش نگارش آزتک
پیکا
شهر با توپوگرافی پایکوهی
مننژیت
اخلاق خانوادگی
ثبات و پایداری پرواز
 کاربر Online
291 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 15 تیر 1389 [06:49 ]
  منابع مربوط به اسکندر و سلوکیان و اشکانیان
 

1- تاریخ تمدن و فرهنگ ایران از ابتدا تا دوره صفویه نوشته حسین علی ممحتن، محمد جواد مشکور، بهمن کریمی، حسینقلی ستوده، سال سوم دبیرستان، 1358
از گفتار ششم ص 24 تا آخر گفتار سیزدهم مربوط می شود به اوضاع اجتماعی ، اقتصادی سلوکیان و پارت ها(اشکانیان)

2- اطلس تاریخ ایران به سرپرستی دکتر باستانی پاریزی از انتشارات سازمان نقشه‌برداری منبع به سلوکیان و اشکانیان از ص 39 تا ص 43 که همراه با نقشه است سال انتشار 1384

3- جنگهای ایران و روم، پرو کوپیوس، ترجمه محمد سعیدی، بنگاه ترجمه و نشر نشر کتاب تهران، تاریخ دو هزار پانصد ساله ایران، عباس پرویز، انتشارات علمی، تهران 1363

4- تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران، عباس پرویز، انتشارات علمی تهران1363

5- تاریخ ایران و ممالک هم جوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکان با مقدمه‌ای از ت 1338ئونولد که ترجمه کیکاووس جهانداری، انتشارات علی‌اکبر علمی، تهران، 1344

6- ایران از آغاز تا اسلام نوشته– رمن گریشمن، ترجمه محمد معین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1344

7- تاریخ سکه از قدیم‌ترین ازمنه تا دوره اشکانیان، نوشته ملکه ملکزاده بیانی، دانشگاه تهران، 1339

8- تاریخ سپاسی پارت، اشکانیان، نوشته کارل نیلس در بواز ترجمه علی‌اصغر حکمت تهران ابن سینا، 1342

9- اشکانیان، دیاکونف، ترجمه کریم کشاورز، انجمن ایران باستان، تهران 1344

10- ایران نامه یا کارنامه ایرانیان در عصر اشکانیان، محمد علی مهین شوشتری، وزارت فرهنگ

  امتیاز: 0.00