منو
 کاربر Online
358 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 01 تیر 1389 [08:35 ]
  مقایسه ی نیروها در حین هل دادن یک اتومبیل
 

مقایسه ی نیروها در حین هل دادن یک اتومبیل

وقتی اتومبیل شما خراب شود ممکن است شروع به هل دادن آن به سوی نزدیک‌ترین تعمیرگاه می‌کنید. هنگامی که اتومبیل در آستانه‌ی آغاز به حرکت است نیرویی که شما بر اتومبیل وارد می‌کنید چگونه با نیرویی که اتومبیل بر شما وارد می‌کند مقایسه می‌شود؟ این نیروها هنگامی که اتومبیل را با سرعت ثابت هل می‌دهید چگونه با هم مقایسه می‌شوند؟

پاسخ: در هر دو مورد نیرویی که شما بر اتومبیل وارد می‌کنید از نظر بزرگی با نیرویی که اتومبیل بر شما وارد می‌کند برابر بوده و در جهت مخالف آن است. این درست است که برای به حرکت درآوردن اتومبیل باید آن را محکم‌تر از زمانی هل دهید که می‌خواهید آن را در حرکت نگه دارید. ولی به هر محکمی که شما اتومبیل را هل می‌دهید اتومبیل نیز شما را به همان محکمی هل می‌دهد. قانون سوم نیوتون، خواه هر دو جسم ساکن باشند، یا با سرعت ثابت حرکت کنند یا شتاب داشته باشند در هر حال نتیجه‌ی یکسانی به دست می‌دهد.

  امتیاز: 0.00