منو
 صفحه های تصادفی
واکنشگر گرینیارد
خاکستر آتشفشان
سخنان حرّ خطاب به سپاهیان یزید
رشته مهندسی دریا
آلایندگی زیست محیطی سرب
تیره تاکاسه
رشته گیاه پزشکی
امام حسین علیه السلام و سازماندهی سپاه در روز عاشورا
رافت و تواضع امام حسن علیه السلام
حرکت جوهری
 کاربر Online
680 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 10 خرداد 1389 [03:42 ]
  چرا پلوتو دیگر یک سیاره نیست؟
 

پلوتو برای اولین بار در سال 1930 کشف شدو تا مدتها ستاره شناسان در مورد این کشفشان اطمینان نداشتند وقتی اولین قمر آن یعنی کارن را در سال 1978کشف کردند. پلوتو کوچکترین سیاره است که درحدود 2400 کیلومتر قطر دارد و اندازه آن 0021/0 زمین است.
اما در دهه های اخیر و با داشتن تلسکوپهای قدرتمند تر توانستند محدوده ای در اطراف پلوتو کشف کنند که تعداد دیگری از این اجرام شبیه پلوتو وجود دارند که به این محدوده کمربند کوپر می گویند . این ناحیه بعد از مدار نپتون قرار دارد و ستاره شناسان توانستند حداقل 70000 جرم یخی دیگر همانند پلوتو پیدا کنند، بنابراین پلوتو دیگر یک سیاره نیست بلکه تنها جرمی از این کمربند است. از جمله این اجرام 2005FY9 است که کمی از پلوتو کوچکتر است و همچنین اریس (Eris) که حتی کمی از پلوتو بزرگتر است و جرم آن 25% از جرم پلوتو بیشتر است . با کشف اریس که از مخلوط خاک و یخ تشکیل شده و از پلوتو بزرگتر است ستاره شناسان در مورد تعیین این اجرام به عنوان سیاره دچار شک شدند و برای حل این مشکل قوانینی گذاشتند که ویژگیهای سیارات را بیان می کرد که این قوانین عبارت اند از:
1- هر جرمی که در یک مدار به دور خورشید بچرخد.
2- هر جرمی که گرانش آن به اندازه ای باشد که به آن شکل کروی بدهد.
3- هر جرمی که مداری جداگانه و خالی از سایر اجرام داشته باشد.
قانون سوم به این معناست که هر سیاره باید گرانشی در خود داشته باشد که وقتی از کنار اجرام کوچکتر عبور می کند یا بتواند آنها را به خود جذب کند یا آنها را از خود دور سازد که چون جرم پلوتو تنها 07/0جرم سایر اجرام در فضا است ( جرم زمین 7/1 میلیون برابر جرم سایر اجرام است.) شامل این قانون نمی شود و دیگر آن را به عنوان سیاره نمی نامیم. و به همین دلیل اریس هم یک سیاره نیست.
سپیده میرزایی- دانشجوی دانشکده فنی شریعتی
منبع:universetoday

تصویر

  امتیاز: 0.00