منو
 صفحه های تصادفی
ذرات بنیادی واقعی
هیپوگلیسمی عملکردی
DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است.
واژگان فیزیک فضا
شعرای نامدار
آرایش الکترونی عناصر
روانشناسی تمهای موسیقی
فلوئوریت
سیلندر موتور
انگلستان
 کاربر Online
1052 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 09 خرداد 1389 [07:51 ]
  اثر تغییر ضریب شکست جو زمین
 

اثر تغییر ضریب شکست جو زمین

تغییر ضریب شکست جو زمین باعث می شود که نور خورشید به صورت خمیده به مشاهده گر برسد. خورشید در بالای افق به نظر می رسد در حالی که پیش از آن غروب کرده است.

تصویر

  امتیاز: 0.00