منو
 صفحه های تصادفی
خشم پیامبر به خاطر آن حضرت
تنش های اصلی و مشخصات آنها
جنگنده ها
شیوه های ضربه زنی و فنون شلیک توپ در فوتبال
فرد و جامعه
دجاجه «صورت فلکی»
آلکسی دوتوکویل
محمد زکریای رازی
منشأ دین یا ادیان
قید
 کاربر Online
1364 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 05 خرداد 1389 [08:50 ]
  تعیین سمت قبله با ساده ترین شیوه
 

قبله یابی وتعیین سمت قبله از مباحث بنیادین علم هیئت و نجوم اسلامی است و دانستن جهت قبله دربسیاری ازعبادات امری ضرور است.
یکی از شیوه های دقیق جهت یابی قبله، استفاده ازسایه شاخص به هنگام زوال ظهرمکه معظمه دردو روز خاص از سال است: 7 خرداد و24 تیر. براین پایه، می توانید با استفاده از یک شاخص و تعیین سایه شاخص در این دو روز ، سمت دقیق قبله هر مکانی را در نیمکره شمالی به سادگی بیابید. مکه معظمه ، که قبله مسلمانان در آن واقع است ، در طول جغرافیایی 39 درجه و 54 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 21 درجه و 27 دقیقه شمالی قرار دارد. در روزهای 7 خرداد و 24 تیر هر سال ، میل خورشید ( فاصله مرکز خورشید تا استوای سماوی ) با عرض جغرافیایی مکه برابر می شود و به عبارت دیگر، در هنگام ظهر شرعی، خورشید درست در سمت الراس مکه قرار قرار می گیرد. در نتیجه شاخص در مکه سایه نخواهد داشت و لذا در هر مکانی که قرار داشته باشید ،‌خلاف سایه شما،‌ سمت صحیح قبله را نشان می دهد. برای آن که این عمل به دقت انجام پذیرد، می توانید از یک وسیله عمود بر زمین ( نخ یا میله ) استفاده کنید و خلاف جهت سایه آن را در این دو روز از سال در هنگام ظهر مکه ( ساعت 13 و 48 دقیقه روز 7 خرداد و ساعت 13 و 57 دقیقه روز 24 تیر ) مشخص کنید. به این ترتیب جهت صحیح قبله مسلمانان در محل خود را به دست آورده اید.

تصویر

  امتیاز: 0.00