منو
 کاربر Online
1668 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 25 اردیبهشت 1389 [11:23 ]
  منابع همسایگان ایران
 

1-تاریخ تمدن، آرنولد توین بی، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات مولی، تهران 1362

2-تاریخ تمدن، هنری لوکاس جلد اول ، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، انتشارات کیهان تهران 1373

3-تاریخ عمومی سال اول دبیرستان، عباس اقبال آشتیانی شامل مصر، کلده، آشور، یونان، انتشارات شرکت مطبوعات، تهران 1317

4-تاریخ تمدن، ویل دورانت، کتاب اول، بخش اول، ترجمه احمد آرام؛ انتشارات اقبال تهران، 1352

5-کلیات تاریخ جلد اول ه ج ولز، ترجمه مسعود رجب نیا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1352

6-تاریخ ایران باستان نوشته حسن پیر نیا، جلد سوم، انتشارات زرین، تهران 1382

7-سیر تکاملی تمدن نوشته لوئیس پاول تاد ترجمه هاشم رضی، انتشارات آسیا، تهران 1342

8-مشرق زمین گاهوراه تمدن، ویل دورانت تجمه احمد آرام، جلد اول، انتشارات انقلاب اسلامی، تهران، 1372

9-مکتب‌های سیاسی، دکتر بهاء الدین پازارگاد، انتشارات اقبال، تهران، 1339

10-بزرگان فلسفه، هنری توماس، ترجمه فریدون بهره‌ای، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1348

11-تاریخ ملل مشرق و یونان، آلبرماله، ژول ایزاک، جلد دوم ترجمه عبد الحسین هژیر، انتشارات ابن سینا، تهران، 1342

12-تاریخ یونان قدیم 2 جلد ترجمه احمد بهمنش، دانشگاه تهران، 1352

13-تاریخ ملل آسیای غربی نوشته احمد بهمنش، دانشگاه تهران، 1347

  امتیاز: 0.00