منو
 کاربر Online
1055 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 [12:17 ]
  ژرفای آسمان
 

اگر ستاره ها به اندازه کافی داغ نیستند تا موجب یونیزه شدن گازهایی که احاطه شان کرده اند شوند، با بازتاب نور به وسیله غبار آنها به صورت نوع دوم سحابی ها یعنی `سحابی های بازتابی` دیده می شوند. به همان دلیلی که آسمان در طول روز به رنگ آبی دیده می شود، این سحابی ها را به رنگ آبی می بینیم زیرا نور در سرتاسر سحابی پخش می شود. بسیاری از سحابی ها هم اجزا منتشر کننده و هم بازتابنده دارند چون ممکن است مقداری از گاز آنقدر دور باشد که تابش ستاره نتواند آنها را یونیزه کند.
نخستین سحابی درخشان، سحابی جبار _Orion_ یا M42 است که در سال 1612 کشف شد و نخستین سحابی بازتابی، M78 است که در سال 1780 کشف شد. از سحابی های منتشر کننده می توان M43, M20, M17, M16, M8 را نام برد. در واقع M16 یک جرم دوتایی متشکل از یک خوشه ستاره ای به نام NGC 6611 و سحابی معروف عقاب (IC 4703) است. خوشه پروین (M45) هم شامل یک سحابی بازتابی است.
مترجم: فاطمه شیرازی – دانشجوی دانشکده فنی شریعتی
منبع: universetodey

  امتیاز: 0.00