منو
 صفحه های تصادفی
ابلاغ پیام برائت از مشرکان توسط علی علیه السلام
گردو
آزمایشهای فیزیک برای بچه ها
ابن ابی الحدید و نهج البلاغه
نامه پیامبر اکرم به قیصر، پادشاه روم
آینه تخت
خار مقدس
شرایطی که tRNA شارژ شده وجود نداشته باشد
اقدامات فرهنگی ناصرالدین شاه
امیه
 کاربر Online
208 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 [13:33 ]
  فرو ریزش الکتریکی و تخلیه‌ی جرقه‌ای
 

فرو ریزش الکتریکی و تخلیه‌ی جرقه‌ای

اگر بزرگی میدان الکتریکی در هوا از یک مقدار حدّی معین فراتر رود، هوا دستخوش فرو ریزیش الکتریکی می‌شود، فرایندی که بر اثر آن میدان الکتریکی، الکترون‌ها را از اتم‌های موجود در هوا جدا می‌کند. پس از آن است که هوا شروع به رسانش جریان الکتریکی می‌کند، زیرا این الکترون‌های آزاد شده توسط میدان الکتریکی به حرکت در می‌آیند. به هنگام حرکت این الکترون‌ها، آن‌ها با هر اتمی در مسیر حرکت حود برخورد می‌کنند و بدین ترتیب موجب گسیل نور از آن اتم‌ها می‌شوند. به دلیل همین نور گسیل شهد است که می‌توانیم مسیر حرکت الکترون‌ها را، که غالباً جرقه خوانده می‌شود، مشاهده کنیم.

شکل زیر جرقه‌های بالای سیم‌های فلزی بارداری را نشان می‌دهد که در آنجا میدان‌ها الکتریکی حاصل از سیم‌ها موجب فرو ریزی الکتریکی هوا شده‌اند.

تصویر

  امتیاز: 0.00