منو
 صفحه های تصادفی
ملوک الطوایفی در ایران پایان عهد ایلخانان
آزمایش تیتر کردن اسید و باز
سحابی
بوهمیت
هورمون رشد
تفاوت استدلال با دیگر اعمال ذهنی انسان
دوره ژوراسیک
صنایع هوایی انگلستان
رشته ارشد ناپیوسته پزشکی ورزشی
تزلزل موازنه میان اراضی ممالک و اراضی خاصه در دولت صفوی
 کاربر Online
446 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 [13:19 ]
  نیمرساناها
 

نیمرساناها

بعضی مواد مانند ژرمانیم یا سیلیسیم نه رسانای خوبی هستند و نه عایقی خوب. این مواد که در میانه‌ی گستره‌ی مقاومت الکتریکی قرار می‌گیرند، وقتی به صورت بلور خالص باشند عایق‌هایی خوب‌اند و هنگامی که حتی به جای یکی از هر 10 میلیون اتم آن‌ها یک ناخالصی قرار بگیرد و الکترونی را به ساختار بلور اضافه یا از آن کم کند، رساناهایی عالی می‌شوند. ماده‌ای را که بتوان وا داشت تا گاهی به صورت عایق رفتار کند و گاهی به صورت رسانا، نیمرسانا می‌نامند.

تصویر

  امتیاز: 0.00