منو
 صفحه های تصادفی
جراحتهای بدن مطهر امام حسین علیه السلام
ماجرای کتابسوزی
سردبیر
باشگاه نویسندگان و هنرمندان شهر
زندگی ستاره
ساختار شاخص دار
پاسکال
معیار پولی
حضرت زهرا و فدک
آیت‌الله طالقانی
 کاربر Online
275 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 10 اردیبهشت 1389 [04:26 ]
  پديده‌هاي قابل مشاهده از مناطق فعال سطح خورشيد – ميدان مغناطيسي خورشيد
 

ميدان مغناطيسي خورشيد(Solar Magnetic)
فعل و انفعالات ميدان مغناطيسي خورشيد گاه ساده و گاه به شدت پيچيده است. زماني ميدان مغناطيسي حالت ساده و نرمالي دارد به مانند يك آهن رباي غول پيكر عمل كند. شما با انجام آزمايش براده آهن بر روي كاغذ و يك آهن ربا مي توانيد شكل ميدان مغناطيسي آهن ربا را مشاهده كنيد. بيشتر براده ها در حلقه هاي D شكلي كه دو سر آهن ربا را به هم وصل مي كنند تجمع ميكنند. فيزيكدانان ميدان مغناطيسي را به صورت خطوطي فرضي كه حلقه هاي براده آهن بر روي آنها قرار مي گيرند، فرض مي نمايند. به اين خطوط، خطوط ميدان مغناطيسي يا خطوط نيرو مي گويند. به يك سر آهن ربا قطب شمال مغناطيسي و به سر ديگر قطب جنوب مغناطيسي اطلاق مي گردد. خطوط مغناطيسي از قطب شمال آهن ربا بيرون مي آيند و با ايجاد يك خميدگي از ناحيه قطب جنوب مغناطيسي وارد آهن ربا مي شوند.
دليل ايجاد ميدان مغناطيسي خورشيد انتقال حرارتي در خورشيد است. هر ذره باردار الكتريكي مي تواند با حركت و جابجايي يك ميدان مغناطيسي به وجود آورد. سلولهاي حرارتي كه از يونهاي مثبت و الكترون ها تشكيل شده اند، به شكلي منتشر مي گردند كه باعث ايجاد ميدان مغناطيسي خورشيد مي شود.
وقتي ميدان مغناطيسي خورشيد پيچيده مي شود، خطوط مغناطيسي دچار پيچ و تاب مي شوند و خطوط ميدان مغناطيسي از حالت ساده خود خارج ميشوند. به دو دليل اين چرخش ها و پيچيدگي ها در ميدان مغناطيسي به وجود مي‌آيند: اول اينكه خورشيد در مناطق استوايي بسيار سريع تر از قسمتهاي ديگر حركت مي كند و دوم اينكه لايه هاي دروني خورشيد بسيار سريع تر از لايه‌هاي بيروني و سطحي آن در حال گردش‌اند. تركيب اين دو حركت و تفاوت در سرعت گردش در قسمتهاي مختلف باعث كشيده شدن خطوط مغناطيسي در جهت شرق مي شوند. در نهايت، اين خطوط ميدان مغناطيسي دچار اعوجاج گشته و در خود پيچ و تاب هايي را ايجاد مي نمايند.

  امتیاز: 0.00