منو
 صفحه های تصادفی
سردرد و نارساییهای چشمی
سؤالات مأمون در مورد عصمت انبیاء
حرکت یکنواخت
این مسئله شوخی نیست
تخم پرنده
پیوند هیدروژنی
آذربایجان
تاریخ معاصر آفریقای جنوبی
حالت گذرا برای هالوژن دار شدن آلکانها
بازتاب
 کاربر Online
515 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 07 اردیبهشت 1389 [13:53 ]
  اصطلاح‌های `سرعت` و `تندی`
 

اصطلاح‌های `سرعت` و `تندی`

اصطلاح‌های `سرعت` و `تندی` در گفتگوهای روزانه گاهی به جای هم به کار می‌روند ، ولی آن‌ها در فیزیک تعریف‌های متفاوتی دارند. ما از اصطلاح‌ تندی برای فاصله‌ی طی شده تقسیم بر زمان استفاده می‌کنیم ، چه بر اساس متوسط یا لحظه‌ای.
معمولا از نماد v بدون زیرنویس برای نشان دادن تندی استفاده می‌کنیم. این که یک ذره چقدر سریع حرکت می‌کند با این تندی لحظه‌ای اندازه گرفته می‌شود. در حالی که سرعت لحظه‌ای تعیین می‌کند که ذره چقدر سریع و در چه جهتی حرکت می‌کند.

  امتیاز: 0.00