منو
 کاربر Online
335 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 فروردین 1389 [06:56 ]
  مؤلفه‌های موازی و عمودی شتاب
 

مؤلفه‌های موازی و عمودی شتاب

بردار شتاب a برای یک ذره می‌تواند تغییرهایی را که در تندی ذره ، جهت حرکت آن و یا هر دوی این‌ها رخ می‌دهد توصیف کند. توجه به این نکته سودمند است که مؤلفه‌ی شتاب موازی با مسیر ذره یعنی موازی با سرعت ، اطلاعاتی را درباره‌ی تغییرهایی که در تندی ذره روی می‌دهد به ما می‌دهد ، در حالی که مؤلفه‌ی شتاب در راستای عمود بر مسیر و در نتیجه عمود بر سرعت درباره‌ی تغییرهایی که در جهت حرکت صورت می‌گیرد اطلاعاتی به دست می‌دهد. شکل زیر این مؤلفه‌ها را نشان می‌دهد.

تصویر

  امتیاز: 0.00