منو
 کاربر Online
947 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 فروردین 1389 [06:45 ]
  کدام نیرو می‌توانند مهره را بیش‌تر شل کنند؟
 

کدام نیرو می‌توانند مهره را بیش‌تر شل کنند؟

می‌دانیم که نیروهایی که بر جسمی اثر می‌کنند می‌توانند بر حرکت انتقالی آن یعنی بر حرکت کل جسم در فضا اثر بگذارند. اینک می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که چه جنبه‌هایی از نیرو چگونگی تأثیر آن در ایجاد یا تغییر حرکت چرخشی را تعیین می‌کنند. بزرگی و جهت نیرو مهم‌اند ، ولی نقطه‌ای از جسم که نیرو بر آن وارد می‌شود نیز اهمیت دارد. در شکل زیر آچاری نشان داده شده است که برای باز کردن یک مهره‌ی محکم شده به کار می‌رود. نیروی Fb که در نزدیکی انتهای دسته وارد می‌شود بسیار مؤثرتر از نیروی Fa است که مساوی با آن ولی در فاصله‌ی نزدیک به مهره وارد ‌شود. نیروی Fc اصلاً کمکی نمی‌کند ؛ این نیرو در همان نقطه‌ای که Fb وارد شده است وارد می‌شود و دارای همان بزرگی است ولی جهت آن در راستای طول دسته است. میزان کمّی تمایل یک نیرو به ایجاد یا تغییر حرکت چرخشی یک جسم گشتاور نام دارد ؛ می‌گوییم که Fa گشتاوری گرد نقطه‌ی O بر آچار شکل زیر وارد می‌کند ، Fb گشتاور بزرگ‌تری گرد نقطه‌ی O وارد می‌کند و گشتاوری که Fc گرد نقطه‌ی O وارد می‌کند برابر صفر است.

تصویر

  امتیاز: 0.00