منو
 کاربر Online
590 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 فروردین 1389 [06:44 ]
  هر ذره‌ای که بر مسیر خمیده‌ای حرکت کند شتاب دارد
 

هر ذره‌ای که بر مسیر خمیده‌ای حرکت کند شتاب دارد

هنگامی که ذره‌ای بر مسیر خمیده‌ای حرکت می‌کند همواره شتاب غیر صفر دارد حتی اگر با تندی ثابت حرکت کند. این نتیجه ممکن است با برداشت شما ناسازگار باشد ، ولی درواقع به همان اندازه با کاربرد هر روزه‌ی واژه‌‌ی `شتاب` به معنای افزایش تندی ناسازگار است.
برای آن که متقاعد شوید که هرگاه ذره‌ای روی مسیر خمیده‌ای با تندی ثابت حرکت کند شتاب آن غیر صفر است ، احساس خود را هنگامی که در اتومبیل در حال حرکتی نشسته‌اید به یاد آورید. هنگامی که اتومبیل شتاب می‌گیرد ، شما در داخل اتومبیل میل به حرکت در خلاف جهت شتاب اتومبیل پیدا می‌کنید. بنابراین وقتی اتومبیل به جلو شتاب بگیرد (تندی آن رو به افزایش باشد) شما گرایش پیدا می‌کنید که به عقب اتومبیل بلغزید و وقتی اتومبیل به عقب شتاب می‌گیرد.(تندی آن رو به کاهش می‌رود) شما تمایل پیدا می‌کنید که به جلوی اتومبیل بلغزید. اگر اتومبیل روی جاده‌ی مسطحی بپیچد ، شما به طرف خارج پیچ کشیده می‌شوید ؛ بنابراین شتابی به طرف داخل پیچ دارد.

  امتیاز: 0.00