منو
 کاربر Online
406 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 07 فروردین 1389 [07:01 ]
  استفاده از يك پيستون در حال نوسان براي توليد موج طولي سينوسي در يك شاره
 

استفاده از يك پيستون در حال نوسان براي توليد موج طولي سينوسي در يك شاره

پيستونی را با حركت هماهنگ ساده در امتداد خطي موازي محور لوله به جلو و عقب حركت دهيم (شكل زیر). اين حركت ناحيه‌هايي در شاره ايجاد مي‌كند كه فشار و چگالي آن‌ها بيش‌تر يا كم‌تر از مقدارهاي تعادل است. ناحيه‌‌ي با چگالي بيش‌تر را تراكم و ناحيه‌ي با چگالي كم‌تر را انبساط مي‌ناميم. شكل زیر تراكم‌ها را با سطح‌هاي سايه‌دار تيره و انبساط را با سطح‌هاي سايه‌دار روشن نشان مي‌دهد. طول موج ، فاصله‌ي يك تراكم تا تراكم بعدي يا يك انبساط تا انبساط بعدي است.

تصویر

  امتیاز: 0.00