منو
 صفحه های تصادفی
آلکسی دوتوکویل
ادبیات برزیل
فتوسل های نیم رسانایی
خورجین
سترون سازی
تیره پنیرک
شناسایی اسید استیک در آزمایشگاه
دانشکده حسابداری و مدیریت
کوتوله‌های مریخی
ناکامی هارون در اقرار گیری از امام کاظم علیه السلام
 کاربر Online
236 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 08 اسفند 1388 [06:56 ]
  در چه وضعیت‌هایی کاری انجام نمی شود
 

در چه وضعیت‌هایی کاری انجام نمی شود

وضعیت‌های زیادی وجود دارند که در آن‌ها نیروها وارد می‌شوند ولی کاری که انجام می‌دهند صفر است. ممکن است فکر کنید که نگه داشتن بی‌حرکت یک هالتر برای مدت 5 دقیقه در هوا `کار مشکلی` است (شکل زیر). ولی در واقع شما اصلاً هیچ کاری روی هالتر انجام نمی‌دهید ، زیرا هالتر جابه‌جا نمی‌شود. شما خسته می‌شوید زیرا مؤلفه‌های بافت‌های عضلانی بازوهای شما به طور پیوسته با سفت و شل شدن کار انجام می‌دهند. این کاری است که بخشی از بازو با وارد کردن نیرو بر بخش دیگر آن انجام می‌دهد ولی نه بر هالتر. حتی هنگامی که شما در حالی که کتابی در دست دارید با سرعت ثابت روی زمین همواری قدم می‌زنید ، باز هم کاری روی کتاب انجام نمی‌دهید. کتاب جابه‌جا می‌شود ولی نیروی نگه دارنده‌ی (قائمی) که شما بر کتاب وارد می‌کنید مؤلفه‌ای در جهت (افقی) حرکت ندارد. هنگامی که جسمی در راستای یک سطح می‌لغزد ، کار انجام شده روی جسم توسط نیروی عمودی صفر است ؛ و هنگامی که توپ متصل به ریسمانی در یک حرکت دایره‌ای یکنواخت حرکت می‌کند ، نیز کار انجام شده روی توپ توسط کشش ریسمان صفر است. در هر مورد کار صفر است زیرا نیرو مؤلفه‌ای در جهت حرکت ندارد.

تصویر

  امتیاز: 0.00