منو
 صفحه های تصادفی
تورانشاه دوم از سلاجقه ی کرمان
گرگ خاکستری
سیمای پیامبر در حالت خشم
کریم خان زند و اعراب بنی کعب
پروتئینهای حشره کش و چگونگی عمل آنها
خود اتکایی
ابراهیم شاه
ستارگان عقاب
نیاز فلسفه به علم
سینوزیت
 کاربر Online
295 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 24 بهمن 1388 [19:42 ]
  نیروی هوا
 

نیروی هوا

فکر می کنید نیروی کل رو به پایین ناشی از فشار هوای 1 اتمسفر بر کف یک اتاق نشیمن با سطح کف 20 متر مربع چقدر است؟
این پرسش ، کاربردی است از رابطه‌ی بین فشار شاره (در این مورد ، هوا) ، نیروی عمودی وارد شده توسط شاره ، و مساحت سطحی که نیرو به آن وارد می‌شود. در این وضعیت سطح کف اتاق افقی است ، بنابراین نیروی وارد شده از طرف هوا عمودی است (به طرف پایین).سطح کف برابر 20 متر مربع است ، در نتیجه نیروی رو به پایین کل برابر است با

تصویر

این مقدار بسیار بیش‌تر از نیروی لازم برای تخریب کف اتاق است. اما این اتفاق نمی‌افتد ، زیرا نیرویی رو به بالا با اندازه‌ی مساوی به طرف دیگر کف اتاق وارد می‌شود. اگر خانه دارای زیرزمین باشد ، این نیروی رو به بالا توسط هوای زیرزمین به کف وارد می‌شود. در این حالت ، اگر ضخامت کف را نادیده بگیریم ، نیروی برایند ناشی از فشار هوا صفر است.

  امتیاز: 0.00