منو
 صفحه های تصادفی
بانک استقراضی ایران
روش نامگذاری راسته
پکتین
کنگریان
دقت درمصرف بیت‌المال
روشهای ازدیاد گیاهان
بهداشت روانی خانواده
تفکیک یا تباین میان علم ودین
گلاب
کیفیت شهادت علی اکبر
 کاربر Online
606 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 16 بهمن 1388 [20:11 ]
  آیا فرایندهای تعادل برگشت‌پذیرند؟
 

آیا فرایندهای تعادل برگشت‌پذیرند؟

به طور کلی فرایندهای تعادل برگشت‌پذیرند ، و دستگاه همواره در تعادل ترمودینامیکی است. البته ، اگر دستگاه واقعاً در تعادل ترمودینامیکی باشد ، هیچ تغییر حالتی رخ نمی‌دهد. گرما به داخل یا به خارج از دستگاهی که در تمام مدت واقعاً دمای یکسان دارد شارش نمی‌کند ، و دستگاهی که واقعاً در تعادل مکانیکی است منبسط نمی‌شود و کاری در مقابل محیطش انجام نمی‌دهد. فرایند برگشت‌پذیر فرایند آرمانی‌ای است که هرگز نمی‌تواند کاملاً در دنیای واقعی روی دهد. ولی با تغییر بسیار کوچک میزان دما و فشار در یک ماده می‌توان دستگاه را خیلی نزدیک به حالت‌های تعادل نگه داشت و فرایند را نزدیک برگشت‌پذیر انجام داد. به همین دلیل است که فرایند برگشت‌پذیر را فرایند شبه ـ تعادل می‌نامیم.

برعکس ، شارش گرما با اختلاف دمای معین ، مثل انبساط آزاد یک گاز ، و تبدیل کار به گرما بر اثر اصطکاک همه فرایندهای برگشت‌ناپذیر هستند ، و تغییر کوچک در شرایط هیچ کدام را وادار نمی‌کند که در جهت دیگر پیش برود. همه‌ی آن‌ها نیز فرایندهای غیر تعادلی هستند ، و در آن‌ها دستگاه در هیچ نقطه‌ای تا انتهای فرایند در تعادل ترمودینامیکی نیست.

  امتیاز: 0.00