منو
 کاربر Online
770 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 15 بهمن 1388 [08:49 ]
  نمودار فازهای ماده
 

نمودار فازهای ماده

هر فاز یا حالت ماده فقط در گستره‌های خاصی از دما و فشار پایدار است. گذار از یک فاز به فاز دیگر معمولاً در شرایط تعادل فاز بین دو فاز صورت می‌گیرد ، و برای یک فشار معین این فقط در دمای معینی صورت می‌پذیرد. می‌توانیم این شرایط را روی نموداری با محورهای p و T به نام نمودار فاز نشان دهیم که شکل زیر نمونه‌ای از آن است. هر نقطه روی نمودار نشان‌دهنده‌ی جفت مقدار‌های p و T است. در هر نقطه فقط یک فاز تنها می‌تواند وجود داشته باشد ، بجز نقطه‌های روی خط‌های توپر که در آن‌ها دو فاز می‌توانند در فاز تعادل با هم وجود داشته باشند.

این خط‌ها نمودار را به نام ناحیه‌های جامد ، مایع و بخار از هم جدا می‌کند. مثلاً ، منحنی ذوب قسمت‌های جامد و مایع را جدا می‌کند و شرایط ممکن برای تعادل فاز جامد ـ بخار را نشان می‌دهد. به همین ترتیب ، منحنی تبخیر قسمت‌های مایع و بخار و منحنی تصعید قسمت‌های جامد و بخار را جدا می‌کنند. سه منحنی در نقطه‌ی سه‌گانه برخورد می‌کنند که تنها شرطی است که تحت آن هر سه فاز می‌توانند با هم وجود داشته باشند .

تصویر

  امتیاز: 0.00