منو
 کاربر Online
895 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 15 بهمن 1388 [09:44 ]
  ظرفیت گرمایی مولی گازها در حجم ثابت
 

ظرفیت گرمایی مولی گازها در حجم ثابت

نمودار زیر مقدارهای تجربی ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت ، برای گاز هیدروژن را نشان می دهد. دما در مقیاس لگاریتمی رسم شده است.

تصویر

  امتیاز: 0.00