منو
 کاربر Online
343 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 11 بهمن 1388 [16:41 ]
  انواع فشارسنج‌
 

انواع فشارسنج‌
در بسیاری موارد فشار برحسب ارتفاع نظیر ستون جیوه «اینچ جیوه» یا «میلی‌متر جیوه» (به اختصارmmHg) بیان می‌شود. پس از اختراع فشارسنج جیوه‌ای توسط اونجلیستا توریچلی ، فشار 1mmHg یک تور نامیده می‌شود. اما این یکاها به چگالی جیوه که تابع دماست و همچنین مقدار g که از محلی به محل دیگر تغییر می‌کند بستگی دارند ، بنابراین پاسکال یکای مناسب‌تری برای فشار است.
یک نوع متداول فشارسنج خون ، وسیله‌ای برای تعیین ضربان نبض است که از یک فشارسنج پر از جیوه استفاده می‌کند. اندازه‌گیری فشار خون برای مثال به صورت 80/130 بیان می‌شود که بیشینه و کمینه‌‌ی فشارهای پیمانه‌ای در شریان‌های سرخرگی برحسب mmHg یا تور torr است. فشار خون با ارتفاع تغییر می‌کند ؛ نقطه‌ی مرجع استاندارد در بالای بازو و هم‌سطح با قلب است.
انواع بسیاری از فشارسنج‌ها از یک لوله‌ی مسدود قابل انعطاف استفاده می‌کنند (شکل زیر). تغییر فشار درون یا بیرون لوله ، یا هر دو ، سبب تغییر در ابعاد آن می‌شود. این تغییر به طور نوری ، الکتریکی ، یا مکانیکی آشکار می‌شود. شکل (الف) فشارسنج بوردون. وقتی فشار درون لوله‌ی فلزی مارپیچی افزایش می‌یابد ، لوله اندکی راست می‌شود و عقربه‌ی متصل به آن را منحرف می‌کند. شکل(ب) یک فشار نوع بوردون در یک مخزن گاز متراکم شده به‌کار رفته است.

تصویر

  امتیاز: 0.00