منو
 کاربر Online
520 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 08 بهمن 1388 [19:42 ]
  تنش ، کرنش و مدول کشسانی
 

تنش ، کرنش و مدول کشسانی

کشیده شدن ، فشرده شدن و پیچ و تاب خوردن جسم‌های واقعی به هنگام وارد شدن نیرو بر آن‌ها اغلب مهم‌تر از آن است که بتوان آن ها را نادیده گرفت. شکل زیر سه نمونه را نشان می‌دهد.
سه نوع تنش. (الف) کابل‌های پل بر اثر تنش کششی که توسط نیروهایی که بر انتهای آن‌ها وارد می‌شود کشیده شده‌اند. (ب) غواصی بر اثر تنش کپه‌ای که توسط نیروهایی ناشی از فشار آب در تمام جهت‌ها فشرده می‌شود. (پ) نواری بر اثر تنش برشی که توسط نیروهایی که قیچی بر آن وارد می‌کند تغییر شکل می‌یابد و سرانجام بریده می‌شود.

تصویر

می‌خواهیم رابطه‌ی بین نیروها و تغییر شکل‌ها را در هر مورد مطالعه کنیم. برای هر نوع تغییر شکل کمیتی به نام تنش معرفی می‌کنیم که قدرت نیروهایی را که موجب تغییر شکل شده‌اند بر مبنای `نیرو بر واحد سطح` مشخص می‌کند. کمیت دیگری به نام کرنش تغییر شکل ایجاد شده را توصیف می‌کند. هنگامی که تنش و کرنش به قدر کافی کوچک باشند اغلب درمی‌یابیم که این دو به طور مستقیم با یک‌دیگر متناسب‌اند و ثابت تناسب را مدول کشسانی می‌نامیم. هر چقدر چیزی را محکم‌تر بکشید. بیش‌تر کش می‌آید ؛ هر چقدر آن را بیش‌تر بفشارید بیش‌تر فشرده می‌شود. این رابطه را می‌توانیم به صورت یک معادله بیان کنیم :

تصویر

تناسب تنش و کرنش (در شرط‌های معینی) به احترام رابرت هوک (1635 تا 1702) هم‌عصر با نیوتون ، قانون هوک خوانده می‌شود. در فیزیک 2 و آزمایشگاه صورتی از قانون هوک را به کار برده ایم : افزایش طول یک فنر آرمانی با نیروی کشش متناسب است. به خاطر داشته باشید که قانون هوک در واقع یک قانون کلی نیست بلکه یک یافته‌ی تجربی است که تنها در گستره‌ی محدودی معتبر است.

  امتیاز: 0.00