منو
 کاربر Online
780 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 03 بهمن 1388 [16:39 ]
  یکی از ویژگی های مهم حركت هماهنگ ساده
 

یکی از ویژگی های مهم حركت هماهنگ ساده

معادله‌هاي زیر نشان مي‌دهند كه دوره‌ي تناوب و بسامد حركت هماهنگ ساده به طور كامل توسط جرم m و ثابت نيروي k تعيين مي‌شوند. در حركت هماهنگ ساده دوره‌ي تناوب و بسامد به دامنه‌ي A بستگي ندارند. براي مقدارهاي معين m و k ، زمان يك نوسان كامل چه دامنه بزرگ يا كوچك باشد يكسان است. معادله‌ي F=-kx نشان مي‌دهد كه چرا بايد چنين انتظاري مي‌داشتيم. دامنه‌ي بزرگ‌تر A به اين معناست كه جسم به مقدارهاي بزرگ‌تري از x مي‌رسد و تحت تأثير نيروي بازگرداننده‌ي بزرگ‌تري است. اين امر تندي متوسط جسم را طي يك چرخه‌ي كامل افزايش مي‌دهد ، و اين دقيقاً براي اين كه مسافت بيش‌تري حركت كند به طوري كه زمان كل حركت ثابت بماند با افزايش تندي متوسط جبران مي‌شود.

تصویر

نوسان‌هاي يك دياپازون در اصل حركت هماهنگ ساده‌اند ، يعني دياپازون همواره با بسامد يكسان و مستقل از دامنه نوسان مي‌كند. به همين دليل يك دياپازون را مي‌توان به عنوان معياري براي ارتفاع صوت در موسيقي به كار برد. اگر حركت هماهنگ ساده داراي اين ويژگي نبود ، ساختن انواع مشابه ساعت‌هاي مكانيكي و الكترونيكي كه به طور دقيق كار كنند امكان نداشت يا نواختن بيش‌تر سازهاي موسيقي به طور هماهنگ ناممكن بود. چنانچه دوره‌ي تناوب جسمي به دامنه بستگي داشته باشد ، نوسان آن به صورت حركت هماهنگ ساده نخواهد بود.

تصویر

  امتیاز: 0.00