منو
 کاربر Online
554 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 03 بهمن 1388 [16:31 ]
  فشار و نيرو را با هم اشتباه نكنيد
 

فشار و نيرو را با هم اشتباه نكنيد

در زبان روزمره واژه‌هاي «فشار» و «نيرو» معناي بسيار نزديكي با هم دارند. با اين وجود ، در مكانيك شاره‌ها ، اين واژه‌ها كميت‌هاي متمايز و با مشخصه‌هاي متفاوتي را توصيف مي‌كنند. فشار شاره به طور عمودي به هر سطحي درون شاره وارد مي‌شود و به جهت‌گيري سطح بستگي ندارد (شكل زیر). به اين ترتيب فشار داراي جهت متمايزي نيست ؛ فشار يك نرده‌اي است. در مقابل ، نيرو يك بردار با جهت معين است. همچنين به خاطر آوريد كه فشار برابر نيرو بر يكاي سطح است. همان طور كه در شكل زیر نشان داده شده است ، به سطحي با دو برابر مساحت نيرويي به اندازه‌ي دو برابر از طرف شاره وارد مي‌شود ، بنابراين فشار يكسان است.

تصویر

  امتیاز: 0.00