منو
 کاربر Online
613 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 30 دی 1388 [10:29 ]
  سه روایت در آموزش و پرورش ایران باستان
 

گزنفون مورخ یونانی در کوروش نامه، نتیجه تعلیم تربیت در ایران را چنین بیان می کند: «اطفال پس از سن بلوغ به پاسداری و مراقبت بنا های دولتی و خدمات عمومی می پرداختند. آنها مجهز به تیر و کمان و شمشیر بودند. شکار در نظر ایرانیان میدانی برای فراگرفتن فنون جنگی بود. آنها برگرده اسب تیر اندازی میکردند و در پرتاب نیزه در حین تاخت با اسب، چالاک بودند. آنان برای شکار، جیره غذایی یک روز را با خود میبردند و آن را در دو روز مصرف میکردند تا به روزهای سخت خو بگیرند و در صورت لزوم بردبار باشند. درجای دیگر گزنفون می گوید: « اظفال و نوجوانان را به اعتدال مزاج عادت میدادند. اطاعت و وظیفهشناسی منحصر به اطفال نبود بلکه بزرگترها نیز خود را موظف به اطاعت از مهتران می دانستند. در مدرسه به اطفال آداب غذا خوردن و نوشیدن آموخته میشد و آنان را به قناعت در مصرف غذا تشویق میکردند.»
استرابون مورخ یونانی درباره تعلیم و تربیت جوانان ایرانی مینویسد: « کودکان و نوجوانان ایرانی در بعد از ظهر پس از پایان درسهای حساب کردن، خواندن و نوشتن، تمرین کار و پیشه مینمایند و با غرص نهال و درختان و هرس کردن شاخه ها و آمادهکردن سلاحها و صید و شکار وقت خود را میگذارنیدند.»
از قول افلاطون نیز آمده است: «ایرانیان، فرزندان زمین سخت و ناهموارند . زمین سخت و ناهموار ما درشتی و سختی است . ایرانیان مردمی نیرومند و توانا می پرورند که می توانند در زیر آسمان زندگی کنند و بی خواب و خورش ، روزها به سر ببرند و با دشمنان مبارزه کنند.»

  امتیاز: 0.00