منو
 کاربر Online
610 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 26 دی 1388 [05:35 ]
  آرامگاه کوروش
 

در مورد این آرامگاه دکتر بهاء الدین پازارگاد مقاله مفصلی ضمیمه کتاب سال کیهان 1347 نوشته است که خلاصه ای از آن را از نظر خوانندگان این موضوع می گذرانیم. آرامگاه مزبور در جائی به نام مشهد مرغاب ( دشت مرغاب) واقع است و چون مردم ایران تا اواسط دوران قاجاریه اصولاً اطلاعی از هخامنشیان نداشتند به سبب اعتقاد ادیان ابراهیمی قبر کوروش را مشهد مادر سلیمان که مادر حضرت سلیمان بوده باشد میدانستند و از این نظر آن را مقدس مقدس شمردند و چون این مقبره در دشت مرغاب نزدیک رودخانه مرغاب است ، آن را مشهد مرغاب نیز می گویند . آرامگاه مزبور بر بالای سکوهای مطبق متوازی الاضلاعی قرار گرفته که جمعاً به طول در حدود یکصد ذرع و ارتفاع 14 ذرع و از 6 طبقه تشکیل شده است . طبقه اول به طول 12.5 ذرع و عرض 11.5 ذرع و به ارتفاع 1.5 ذرع است . عرض و طول هر یک از طبقات دیگر یک ذرع از طبقه تحتانی خود کمتر است سنگهای این طبقات از سنگهای سفید هر یک به طول چهار ذرع و عرض دو ذرع و قطر سه چهارم ذرع هستند که به وسیله آهک و بستهای فلزی به یکدیگر متصل شدهاند. به گفته « آرین» (arian) مورخ یونانی قرن دوم بعد از میلاد بر سنگ فوقانی بالای قبر به خط میخی این جمله نقش بسته بوده است:

ای مرد : منم کوروش پسر کمبوجیه موسس پادشاهی پارس و پادشاه آسیا ، به این نیا و برمن از داشتن آن رشک مبر

پلوتارک مورخ دیگر یونانی می گوید: زمانی که اسکندر به این قبر رسید آن را ویران یافت و لوحی روی آن دید که روی آن جمله زیر نوشته شده بود :

ای انسان هر که باشی و از هر کجا که می آئی بدان من کوروش هستم، برپادارنده فرمانروائی ایران و از این مشت خاک که جسد مراپوشانیده مرا محروم مکن و بدان حسد مبر.

گویند که قبر « کاساندان» kassandane همسر کوروش نیز در آن قرار دارد. لازم به یاد آوریست که کوروش از این همسر دو پسر به نامهای کمبوجیه ( کامبیز) و بردیا و سه دختر به نام های «آتوسا»(atossa)، «رکسانا» (roxane) و «آرتیس تونه» (artystone) پیدا کرد
تصویر

.عکس ژئو متریک فرضی آرامگاه کوروش بزرگ، پاسارگاد

  امتیاز: 0.00