منو
 کاربر Online
700 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 20 دی 1388 [04:58 ]
  منابع مربوط به کوروش بزرگ وهخامنشیان
 

1-تاریخ ایران نوشته عباس اقبال ومشرالدوله پیرنیا ، انتشارات خیام ، تهران ،‌1372 .

2-تاریخ تمدن ( مشرق زمین گاهواره تمدن نوشته ویل دورانت ، ترجمه احمدآرام ، بخش اوّل انتشارات اقبال ، تهران‌،1337.

3-تاریخ اجتماعی ایران ،‌جلد اوّل ( تاریخ اجتماعی ایران وکهن ترین ملل باستانی ازآغازتا اسلام چاپ چهارم نوشته مرتضی راوندی ، انتشارات امیرکبیر، تهران‌،1356.

4-ایران درعهد باستان درتاریخ اقوام وپادشاهان پیش ازاسلام تألیف دکتر محمد جوادمشکور انتشارات اشرفی ،تهران ، 1367.

5-شصت قرن تاریخ ایران ، تألیف خان ملک یزدی ، چاپخانه بانک ملی ایران‌،1346.

6-تاریخ وفلسفه مذاهب جهان نوشته دکتربهاءالدین پازارگاد ، کتاب دوّم مذاهب ایران باستان ضمیمه کتاب سال کیهان سال 1347.

7-ایران قدیم ، تاریخ مختصرایران ازآغاز تا انقراض ساسانیان تألیف حسن پیرنیا ( مشیرالدوله ) ، انتشارات اساطیر، تهران ، 1378.

8-تمدن های گمشده نوشته جیمز بارتر ترجمه مهدی حقیقت خواه انتشارات ققنوس ، تهران ، تهران ، 1387.

9-ایران ازآغاز تا اسلام ، نوشته گریشمن ، ترجمه محمد معین ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب تهران ، 1336.

10-تاریخ ایران باستان نوشته دیاکونف ، ترجمه روحی ارباب ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ، 1346.

11-تمدن های باستانی نوشته ژرژ کنتونو ترجمه علی اصغرسروش ، تهران ، 1344.

12-تمدن های هخامنشی نوشته علی سامی ، شیراز ،‌1341 .

13-تاریخ ملل مشرق ویونان جلد دوّم نوشته آلبرماله ، ژول ایزاک ، ترجمه عبدالحسین هژیرتهران ، 1341 .

14-ذوالقرنین یا کوروش کبیر نوشته ابوالکلام آزاد ترجمه باستانی پاریزی ، تهران 1330 .

15-یک روز از زندگانی داریوش تألیف فردنیاندیوستی ، ترجمه دکتر شفق ، تهران 1314.

16-تاریخ هرودوت نوشته هرودوت ، ترجمه دکترهادی هدایتی ، تهران ، 1340 .

17-کوروش نامه ، گزنفون ،‌ترجمه رضا مشایخی ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب تهران 1342.

  امتیاز: 0.00