منو
 صفحه های تصادفی
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
جوشکاری فلزات رنگین با برق
عصر فضا
نقش زیستی آب
مهندسی کامپیوتر
چنانچه بعضی خطاها برطرف نشده باشند سیستم دیگری آنها را کنترل می کند
اقدامات کفار جهت برگرداندن مسلمین از حبشه
بند پایان مضر برای انسان
حوا «صورت فلکی»
کازان
 کاربر Online
294 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 18 دی 1388 [08:11 ]
  سنجه‌ي ونتوري
 

سنجه‌ي ونتوري

شكل زیر يك سنجه‌‌ي ونتوري را نشان مي‌دهد كه براي اندازه‌گيري تندي شارش در يك لوله از آن استفاده مي‌شود. بخش باريك لوله گلوگاه ناميده مي‌شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00