منو
 صفحه های تصادفی
چگونه بی‌انگیزه بودن کارکنان را متوقف کنیم؟
روش تحقیق علی- مقایسه‌ای
موش صحرایی
اسفنج
آثار بی حجابی
اصل طرد پاولی
قانونهای پیشرفت ریاضیات
سوءهاضمه
پناهندگی طرفداران سفیانی
موتاسیون های تغییر قاب
 کاربر Online
257 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 12 دی 1388 [10:50 ]
  جنگ‌های کوروش درمشرق فلات ایران
 

به نوشته حسن پیرنیا (مشیرالدوله) ‌در تاریخ ایران باستان‌، سرعت عملیات جنگی کوروش در لیدیه مجالی به بابل و مصر برای تجهیز قوا نداد. حالا هرکدام منتظر بودند که مورد حمله کوروش واقع شوند ولیکن کوروش فوراً توجهی به بابل نکرده به ممالکی که در مشرق پارس و ماد واقع بود عزیمت کرد. کوروش وقتی که به سمت شرق پیشروی نمود به ترتیب «خوارزم»، «درنگیانا» ‌(زرنگ یا سیستان)، «آرا خوزیا» (قندهار و شهرهای اطراف آن)‌، «باکتریا» (بلخ) ‌(‌باختر) ‌و پس دیگر شهرهای افغانستان کنونی را تسخیر کرد و سپس به ماوراءالنهر (ترانس اوکسیان) (‌فرارود) ‌رسید. ابتدا از شهر «مرکنده» (Marcanda) (سمرقندکنونی) گذشت و حوزه‌های رودخانه‌های «‌جیحون » (اکسوس) (Oxus) و «سیحون» (یاکسارتسYaxartes)() راکه جولانگاه اقوام « ماساژت » بود تسخیر نمود ودرآن منطقه شهرکوروش را بناکرد که یونانیان به آن «‌سیروپلیس» (‌Cyropolios) ‌می‌گفتند و این شهر از دورترین شهرهای امپراتوری وسیع هخامنشی در شمال شرقی ایران بود.

تسخیر بابل وانتشار اولین اعلامیه حقوق بشر

ابتدا به خلاصه‌ای درباره سرزمین بابل می‌نگاریم وسپس به علت لشکرکشی کوروش بزرگ به این سرزمین می پردازیم. سرزمین«بابل»‌ (‌Babylon) ‌در بخش مرکزی بین‌النهرین (میان رودان) ‌قرار داشته که هم‌اکنون خرابه‌ها و آثار آن در شهر«حله» واقع در عراق موجود است بنابر این شمه‌ای درباره میان رودان (بین النهرین)‌ می‌پردازیم و سپس به بابل و کلده می‌رسیم. بین‌النهرین سرزمین بین دو رودخانه دجله و فرات است،‌ یونانیان به آن «مزوپوتامیا» ‌(‌Mosopotamia)‌ می‌گفتند. همانطوری که مصر هدیه نیل است. بین‌النهرین و تمدن‌های سومر، اکد، بابل، آشور، دولت جدید بابل (کلده) ‌نیز تحفه دورود دجله و فرات است ]مقصود ما دراین بخش شرح تسخیر دولت جدید بابل (کلده) ‌است که بدست کوروش هخامنشی انجام شد[. سومری‌ها که منشأ مهاجرت آن‌ها به بین النهرین بدرستی معلوم نیست، اولین قومی بودند که در جنوب بین‌النهرین ساکن شدند و پایه‌گذار تمدن بشری در این منطقه از جهان شدند «‌سومری‌ها» (‌Sumers)‌ در زمینه ایجاد نهادهائی که نمودار تمدن است پیشگام بودند (لازم به تذکراست که این تمدن‌ها به هیچ وجه مربوط به عراق نیست و درآن زمان قوم عرب درآن جا ساکن نبودند). در سومر نخستین بار دولت شهرهائی مانند « اور» (‌Ur)، «لارسا» (Larssa)‌ و «لاگاش» ‌(Lagash)‌ ایجاد شدند که یونانی‌ها بعداز 2500 سال به تقلید از آن‌ها دست به چنین کارهائی زدند. در زمینه علوم ریاضی در سه هزار سال قبل از میلاد سیستم ایجاد ساعت و تقسیم آن به 60 دقیقه را ابداع کردند. آن‌ها با آن که مانند فینیقی‌ها دریانورد نبودند ولی با کشتی تا سواحل هند و شهر «‌موهنجودارو» رفتند، طبق کشفیات «سرجان مارشال»‌(sir john marshal) که دانشمند انگلیسی در1924 دردره سند نمود،‌ معلوم گردید که ارتباطی بین سومری‌ها از جانب شرق تا هند و از طرف غرب تا مصر وجود داشته است .حکومت های سومری در شهرها به صورت «تئوکراسی» (روحانی– حاکم)‌بوده که به زبان سومری به این نوع حاکمان «پاتسی»‌(‌Paesi)‌ می‌گفتند. در زمان یکی ازاین پاتسی ها به نام «زیوگیدو» ‌(Ziugiddu) طوفانی به وقوع پیوست. مؤید این امر کشف کتابخانه «آشوربانی پال» ‌(Ashur banipal) در1872 به وسیله «جرج اسمیت» ‌(‌George smith) است که تمام اسرار نهفته تاریخ بین النهرین را فاش نمود. زمانی که این کتابخانه که حاوی هزاران الواح مربوط به فرهنگ آشور و بابل و به طورکلی بین‌النهرین به وسیله جرج اسمیت کشف شد و همه آن‌ها به موزه بریتانیا تحویل داده‌شد، ناگهان دنیای خاک خورده بین‌النهرین قدیم بی‌نقاب شد و هیجان‌انگیرترین کشفی که در این زمینه انجام گرفت، کشف روایت قدیم طوفان بود که همه مورخان محل طوفان نوح علیه‌السلام ‌را سرزمین سومر دانستند. سومری‌ها مبتکرخط میخی بودند. آن‌ها سازنده معابدی بلند تا هفت اشکوب به نام «زیگورات» (Ziggurt) بودند مانند چنین زیگورات‌هائی درعیلام (عیلامی ها درخوزستان فعلی زندگی می‌کردند و نژادشان مشخص نشده، قدر مسلم این است که آن‌ها دربخشی از فلات ایران، چندین هزار سال به صورت بومی زندگی می‌کردند و همواره با اقوام بین النهرین درحال نزاع بودند) ‌ساخته‌شدند که نمونه آن در منطقه چغازمبیل نزدیک هفت تپه موجود است که نمایانگر ارتباط بین تمدن بزرگ عیلام و بین‌النهرین بوده‌است. در 2650 قبل از میلاد اقوام سامی‌نژاد به رهبری «سارگن» ‌(Sargon) دولت سومر را ازمیان برده و دولت اکد (اکاد) ‌(Akkad) راتشکیل دادند آکادی‌ها بعد از چندی مغلوب قوم «‌آموری» (Amory) شدند که ازطریق سرزمین کنونی سوریه وارد بین‌النهرین شدند و با تشکیل دولت بابل ، جانشین سومر واکد شدند. معروف‌ترین پادشاه بابلی «حمورابی» (‌ Hammurabi) بود که اولین قانون دست نوشته بشرراروی ستونی از سنگ به خط میخی نوشت. این قانون درآن زمان بسیار مترقیانه بود . این قانون در4100 سال پیش نوشته شده بود ودر1901 میلادی به وسیله «دمرگان(Demorgan)» فرانسوی کشف شد و اکنون در «موزه لوور» پاریس است. دمرگان این لوح را در«شوش» ‌که مرکز حکومت عیلامی‌ها بود کشف کرد. علت وجود این قانون نامه درشوش آن بود که پادشاه عیلام به نام «شوتروک ناخونته» ‌(‌Choutruk nakhunte)‌ ضمن حمله به بابل و شکست آن دولت، این لوح را به غنیمت با خود به شوش که مرکز قدرت عیلام بود آورد. دولت بابل به علت جنگ‌های مداوم با عیلام به قدری ضعیف شد که مغلوب قوم سامی‌نژاد جدیدی به نام آشور (آسور ) ‌(Assyrie) گردیدند که پایتخت آن‌ها در « نینوا »‌ (Nineveh ) درشمال بین‌النهرین در نزدیک موصل کنونی قرارداشت. بزرگترین امپراتور آن‌ها «آشوربانی پال» بود و با آن که کتابخانه بزرگی ایجاد کرده بود و محتویات الواح موجود درکتابخانه مشتمل برکلیه علوم و اخبار و تاریخ بین‌النهرین از زمان سومریان تا زمان خودش بود، فردی جنگجو و خونخوار بود به طوری که در 668 قبل ازمیلاد به عیلام حمله برد و به رفتار وحشیانه خود با عیلامی‌ها درکتیبه‌ای که ازخود به یادگارگذاشته، افتخار می‌کند و می‌گوید «من از شهرهای عیلام آن اندازه ویران کردم که برای گذشتن از آن ها یک ماه و 25 روز لازم بود. همه جا را برای بایرکردن زمین نمک و خار افشاندم وهمه بزرگان آن کشور را با خود به اسیری به آشور آوردم. خاک شوش و دیگر شهرهای عیلام را به آشورکشیدم. بانگ آدمیزاده و نغمه شادی را از آن‌جا برداشتم». (‌برای اطلاع بیشترازتاریخ بین النهرین مراجعه شود به تاریخ تمدن، کتاب اول، بخش اول نوشته ویل دورانت، ترجمه احمد آرام، انتشارات اقبال، تهران،‌1352، ص 401) پاشیدن نمک در زمین‌ها کشاورزی عیلام را می‌توان به مثابه اولین جنگ شیمیائی درتاریخ بشر دانست. ازآن زمان به بعد تازمان کوروش بزرگ همواره بین فرمانروایان آشوری ، کلدانی (دولت جدید بابل) ازیک طرف و فرمانروایان ساکن فلات ایران به ویژه خوزستان حالت جنگ برقرار بود . تا آن که کوروش بزرگ بابل را ضمیمه ایران نمود.

  امتیاز: 0.00