منو
 کاربر Online
1125 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 02 دی 1388 [19:31 ]
  مسابقه‌ي جسم‌هاي غلتان
 

مسابقه‌ي جسم‌هاي غلتان

در يك آزمايش نمايشي در كلاس فيزيك ، مربي تعدادي جسم صلب گرد را با رها كردن آن‌ها از حال سكون از بالاي يك سطح شيب‌دار به مسابقه مي‌گذارد (شكل زير). جسمي كه زودتر به پايين سطح مي‌رسد چه كلي بايد داشته باشد؟

تصویر

مي‌توانيم از پايستگي انرژي استفاده كنيم زيرا اين جسم‌هاي صلب روي سطح شيب‌دار نمي‌لغزند. اصطكاك جنبشي كاري انجام نمي‌دهد زيرا همه‌ي جسم‌ها بدون لغزش مي‌غلتند. همچنين مي‌توانيم اثرهاي اصطكاك غلتشي را به شرط آن كه جسم‌ها و سطحي كه روي آن مي‌غلتند به طور كامل صلب باشند ناديده بگيريم.

می توان نشان داد تندي نه به جرم جسم M بستگي دارد و نه به شعاع R آن. همه‌ي استوانه‌هاي توپر يكنواخت حتي اگر جرم و شعاع آن‌ها متفاوت باشند در پايين سطح تندي يكسان‌ دارند. همه‌ي كره‌هاي توپر نيز تندي يكسان‌ دارند. به کمک محاسبه های ساده ديده مي‌شود كه ترتيب رسيدن به خط پايان به صورت زير است : همه‌ي كره‌هاي توپر ، همه‌ي استوانه‌هاي توپر ، همه‌ي كره‌هاي توخالي با ديواره‌ي نازك و همه‌ي استوانه‌هاي توخالي با ديواره‌ي نازك.

  امتیاز: 0.00