منو
 کاربر Online
1135 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 02 دی 1388 [19:27 ]
  تشديد و پيامدهاي آن
 

تشديد و پيامدهاي آن

اين واقعيت كه در بسامدهاي نزديك به بسامد طبيعي سامانه دامنه‌ي بيشينه‌اي وجود دارد تشديد ناميده مي‌شود. فيزيك پُر است از مثال‌هاي مربوط به تشديد ؛ هل دادن كودك نشسته بر تاب با بسامدي برابر با بسامد طبيعي تاب و افزايش تدريجي نوسان‌ها يكي از آن‌هاست. لرزش اتومبيل كه تنها در يك دور معين موتور يا تندي چرخش چرخ رخ مي‌دهد نمونه‌اي آشننا براي همه است. بلندگوهاي ارزان قيمت و نامرغوب وقتي نت موسيقي‌اي با بسامدي برابر با بسامد تشديد مخروط بلندگو يا جعبه‌ي بلندگو را توليد مي‌كنند اغلب زوزه‌اي آزار دهنده يا وزوزي به همراه دارند.
تشديد در يك سامانه‌هاي مكانيكي مي‌تواند ويرانگر باشد. يك بار گروهي از سربازان كه روي پلي رژه مي‌رفتند آن را ويران كردند ؛ بسامد گام‌هاي آن‌ها نزديك به بسامد ارتعاش طبيعي پل بود ، و نوسان حاصل دامنه‌اي به حد كافي بزرگ داشت و پل فرو ريخت. از آن پس به سربازان فرمان داده شد كه قبل از رد شدن از روي پل رژه‌ي خود را قطع كنند. سال‌ها پيش ، بسامد ارتعاش‌هاي موتورهاي هواپيماي خاصي با بسامدهاي طبيعي بال‌هاي آن به تشديد درآمدند. نوسان‌هاي بزرگ در هواپيما تقويت شدند و ناگهان بال‌هاي آن افتادند.

  امتیاز: 0.00