منو
 صفحه های تصادفی
کنترل توان
رنگ و پایداری آن
سازه دیوار باربر
ابوذر
لشکرکشی محمود به هند- فتح دژ ناراین
قیام های قبل از ظهور - قیام سمرقند
وداع حضرت رضا علیه السلام با قبر پیامبر
مختصات فضایی
تیس
استقرای چندگانه
 کاربر Online
207 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 17 آذر 1388 [18:35 ]
  شلیک گلوله و کار انجام شده
 

شلیک گلوله و کار انجام شده

وقتی یک تفنگ شکاری شلیک می‌شود گازهای در حال انبساط در لوله‌ی تفنگ ، گلوله را به بیرون هل می‌دهند. بنابر قانون سوم نیوتون ، گلوله همان قدر نیرو به گازها وارد می‌کند که گازها بر گلوله وارد می‌کنند. آیا این درست است که بگوییم گلوله روی گازها کار انجام می‌دهد؟

تصویر

پاسخ: این به واقع درست است که گلوله روی گازها کار انجام می‌دهد. ولی چون در حین حرکت رو به جلوی گازها و گلوله در لوله‌ی تفنگ ، گلوله نیرویی به طرف عقب بر گازها وارد می‌کند. کار انجام شده توسط گلوله منفی است.

  امتیاز: 0.00