منو
 کاربر Online
1055 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 17 آذر 1388 [18:28 ]
  شتاب یک اسکی ‌باز
 

شتاب یک اسکی ‌باز

اسکی‌بازی همان گونه که در شکل الف نشان داده شده است در شیب راهه‌ی پرش اسکی حرکت می‌کند. شیب راهه از نقطه‌ی A تا نقطه‌ی C مستقیم و از نقطه‌ی C به بعد خمیده است. تندی اسکی‌باز در سراشیبی از نقطه‌ی A تا نقطه‌ی E که در آن تندی او بیشینه می‌شود افزایش می‌یابد. پس از گذشتن از نقطه‌ی E ، سرعت او کاهش می‌یابد. جهت بردار شتاب را در نقطه‌های B ، D ، E و F رسم کنید.

تصویر

شکل زیر پاسخ را نشان می‌دهد. در نقطه‌ی B اسکی‌باز بر یک خط راست با تندی رو به افزایش حرکت می‌کند ، بنابراین شتاب او به طرف پایین و در همان جهت سرعت اوست. در نقطه‌ی D اسکی‌باز در امتداد یک مسیر خمیده حرکت می‌کند ، بنابراین شتاب او دارای مؤلفه‌ای عمود بر مسیر است. همچنین مؤلفه‌ای در جهت حرکت اسکی‌باز نیز وجود دارد زیرا تندی او در این نقطه کماکان رو به افزایش است. بنابراین بردار شتاب در جلوی راستای عمود بر مسیر در نقطه‌ی D قرار می‌گیرد. تندی اسکی‌باز در نقطه‌ی E به طور لحظه‌ای تغییر نمی‌کند ، تندی در این نقطه بیشینه ، و در نتیجه مشتق آن صفر است. مؤلفه‌ی موازی برای وجود ندارد و شتاب بر حرکت اسکی‌باز عمود است. سرانجام در نقطه‌ی F شتاب (با توجه به آن که مسیر اسکی‌باز در این نقطه خمیده است) یک مؤلفه‌ی عمودی و (با توجه به آن که سرعت اسکی‌باز رو به کاهش است) یک مؤلفه‌ی موازی در خلاف جهت حرکت اسکی‌باز دارد. بنابراین بردار شتاب در این نقطه در پشت راستای عمود بر مسیر اسکی‌باز قرار می‌گیرد.


تصویر

  امتیاز: 0.00