منو
 صفحه های تصادفی
نصر بن ابی نیزر
روغن شول موگرا
ظاهر خلیفه عباسی
تالار اشرف
تاثیر پیوند پای بر ساختار مولکول
مثالهایی از گراف ها
دریای سرخ
بافت رسوبات آواری
شیمی چوب
جذب و حرکت آب در درون گیاه
 کاربر Online
1181 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 17 آذر 1388 [18:17 ]
  انرژي پتانسيل گرانشي `متعلق` به چه جسمي است؟
 

انرژي پتانسيل گرانشي `متعلق` به چه جسمي است؟

اين درست نيست كه U=mgy را `انرژي پتانسيل گرانشي جسم` بخوانيم. به اين دليل كه انرژي پتانسيل گرانشي يك ويژگي مشترك جسم و زمين است. اگر زمين ثابت بماند و جسم با حركت به بالا از زمين دور شود ، U افزايش مي‌يابد ، اين انرژي در وضعيتي نيز كه جسم ثابت بماند و زمين حركت كرده از آن دور شود افزايش پيدا مي‌كند. توجه كنيد كه فرمول U=mgy شامل مشخصه‌هاي هم جسم (جرم آن m) و هم زمين (مقدار g) است.هنگامي كه با انرژي پتانسيل گرانشي سر و كار داريم مي‌توانيم y=0 را در هر ارتفاعي برگزينيم. اگر مبداء y را انتقال دهيم ، مقدارهايy1 و y2 تغيير مي‌كنند و همين طور هم مقدارهايU1 وU2 . ولي اين انتقال هيچ تأثيري بر اختلاف ارتفاع يا بر اختلاف انرژي پتانسيل گرانشي ندارد. همان‌گونه كه می دانیم ، كميتي كه از لحاظ فيزيكي اهميت دارد مقدار U در يك نقطه‌ي خاص نيست بلكه تنها اختلاف در U بين دو نقطه مهم است. در نتيجه مي‌توانيم U رادر هر نقطه كه بخواهيم برابر صفر تعريف كنيم بدون آن كه تأثيري در فيزيك داشته باشد.

  امتیاز: 0.00