منو
 کاربر Online
822 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 17 آذر 1388 [05:12 ]
  منابع مربوط به مادها
 

1- جغرافیای مفصل تاریخی غرب ایران نوشته بهمن کریمی، تهران،1316

2- راههای باستانی و پایتخت های قدیمی ایران نوشته بهمن کریمی، تهران،1329

3- تاریخ ملل قدیم آسیای غربی نوشته احمد بهمنش، دانشگاه تهران،1332

4- تاریخ اورارتور( ارمنستان) نوشته دکتر محمد جواد مشکور، تهران،1345

5- مشرق زمین گاهواره تمدن نوشته ویل دورانت ترجمه احمد آرام ، تهران،1337

6- تاریخ کامل ایران دکتر عبدالله رازی ، تهران موسسه انتشارات اقبال 1341

7- تاریخ ماد نوشته دیاکونف ترجمه کریم کشاورز ، انتشارات پیام ، تهران ،1357

8- تاریخ ریشه نژادی کرد، احسان نوری، تهران،1332

9- تاریخ باستانی و ابنیه تاریخی آذربایجان ،سیذ اسماعیل دیباج ، تهران 1345

10- ایران از آغاز تا اسلام ،گریشمن ترجمه محمد معین ، تهران ،1336

11- میراث باستانی ایران ، ریچارد فرای ترجمه مسعود رجب نیا ، تهران 1344

12- تاریخ جهان باستان جلد اول ، شرق شناسان روسی ، ترجمه محمد باقر مومنی، تهران ،1348

13- تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان ، محمد جواد مشکور ، دانشسرای عالی تهران 1347

14- تاریخ ایران قبل از اسلام نوشته حسن پیرنیا (مشیر الدوله ) بخش اول ، انتشارات پگاه تهران 1386

15- تاریخ ایران باستان آریاها و مادها ،دکتر اردشیر خدادادیان، نشر به دید ، تهران 1379

16- تاریخ ایران باستان،دیاکونف، ترجمه روحی ارباب، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1380

17- ایران د رعهد باستان د رتاریخ اقوام پادشاهان پیش از اسلام ، دکتر محمد جواد مشکور ، انتشارات اشرفی ، تهران،1367

18- تاریخ ایران از ماد تا پهلوی، حبیب الله شاملوئی، صفی علیشاه، تهران 1347

19- ایران قدیم ، تاریخ مختصر ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان ، حسن پیرنیا ، انتشارات اساطیر،تهر
_
_20-__ قومهای کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران ، رقیه بهزادی ، انتشارات طهوری، تهران ،1383

21- تاریخ ایران از دوره باستان تا پایان سده هجدهم میلادی ، نوشته یاکوبوسکی، پطروشفسکی و دیگران ، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام ، تهران 1354

22- اورارتو نوشته پیوتروفسکی ترجمه عنایت الله رضا، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، تهران 1348

23- مادی ها و پارسی ها نوشته ویلیام کالیکان ترجمه گودرز اسعد بختیار شورای مرکزی جشنهای شاهنشاهی ، تهران،1350

24- نامهای جغرافیایی و ریشه های تاریخی آن در ماد آتروپاتن نوشته مینورسکی ترجمه رقیه بهزادی، نشر پژوهنده ، تهران،1378

  امتیاز: 0.00