منو
 کاربر Online
538 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 15 آذر 1388 [14:12 ]
  پرش فاسبری
 

پرش فاسبری

این ورزشکار پرش ارتفاع هنگام عبور از روی میله در فنّی که به پاس مبتکر آن «پرش فاسبری» خوانده می‌شود ، بدن خود را خم (کمانی) می‌کند. در نتیجه مرکز جرم او در واقع از زیر میله می‌گذرد. اجرای این فن به افزایش کم‌تری در انرژی پتانسیل گرانشی نیاز دارد تا اجرای فن قدیم‌تر که در آن پاها به ترتیب از روی میله عبور می‌کرد.

تصویر

  امتیاز: 0.00