منو
 صفحه های تصادفی
تمرین و نتایج آن
نمالیت
خطرات برق گرفتگی
ترانس داکسیون عمومی
واژه های متداول در خشکسالی ها
انگیزه ، آرزو در روستا
الگوی صحیح خواب کودکان
کاربر:شیرین فکور
زندگینامه راجر پنروز
buerger's disease
 کاربر Online
246 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 13 آذر 1388 [17:02 ]
  ویژگی‌های موج زمین لرزه‌ای
 

ویژگی‌های موج زمین لرزه‌ای

وقتی زمین لرزه‌ای رخ می‌دهد ، خبر وقوع آن به شکل موج‌های لرزه‌ای از درون پیکره‌ی زمین حرکت می‌‌کند. مقدار توانی که توسط این موج حمل می‌شود با کدام ویژگی‌های موج لرزه‌ای تعیین می‌شود؟

تصویر


همانطور که رایطه ی زیر نشان می دهد آهنگ میانگین انتقال انرژی با مربع دامنه و مربع بسامد متناسب است. این تناسب نتیجه‌ای عمومی برای همه‌ی انواع موج‌های مکانیکی ، از جمله موج‌های لرزه‌ای ، است. در یک موج مکانیکی ، با دو برابر شدن بسامد (با دامنه‌ی ثابت) یا دو برابر شدن دامنه (با بسامد ثابت) آهنگ انتقال انرژی چهار برابر می‌شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00