منو
 صفحه های تصادفی
بلوتوث
حقوق مفاسد اقتصادی
تیره آدوکساسه
نصیحت زهیر به سپاه یزید در کربلا
رابطه بین سرعت نور و ضریب شکست
ارکسپور
امام زمان در قرآن - حدید : 16
شاه عباس دوم
قرنیه چشم
کتابهای چشم پزشکی
 کاربر Online
355 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 13 آذر 1388 [16:15 ]
  مولکول‌ها و نیروهای بین مولکولی
 

مولکول‌ها و نیروهای بین مولکولی

همه‌ی مواد آشنا از مولکول‌ها ساخته شده‌اند. برای هر ترکیب شیمیایی خاص ، همه‌ی مولکول‌ها مشابه‌اند. کوچک‌ترین مولکول‌ها هر یک شامل یک اتم‌اند و از نظر اندازه در مرتبه‌ی 10 به توان منفی 10 هستند ، بزرگترین مولکول‌ها شامل تعداد زیادی اتم و دست‌ کم 10000 مرتبه بزرگ‌ترند. در گازها مولکول‌ها تقریباً به طور مستقل حرکت می‌کنند ، در مایع‌ها و جامدها آن‌ها با نیروهای بین مولکولی که طبیعت الکتریکی دارند ، و از برهم کنش‌های ذره‌های باردار الکتریکی که مولکول‌ها را تشکیل می‌دهند ناشی می‌شوند به هم نگه‌ داشته‌ شده‌اند. نیروهای گرانشی بین مولکول‌ها در مقایسه با نیروهای الکتریکی ناچیزند.
برهم کنش دو ذره‌ی الکتریکی نقطه‌ای با نیرویی (رانشی برای بارهای همنام و ربایشی برای بارهای ناهمنام) با بزرگی متناسب با یک بر روی r به توان 2 توصیف می‌شود که در آن r فاصله‌ی بین ذره‌های باردار است. مولکول‌ها بارهای نقطه‌ای نیستند و ساختارهای پیچیده‌ای شامل هر دو بار مثبت و منفی دارند و برهم کنش‌های آن‌ها پیچیده‌تر است. نیروی بین مولکو‌ل‌ها در یک گاز با فاصله‌ی r تا اندازه‌ای به ترتیب نشان داده شده در شکل زیر تغییر می‌کند ، در این شکل مثبت به نیروی رانشی و منفی به نیروی ربایشی مربوط‌اند. وقتی مولکول‌ها خیلی از هم فاصله‌ دارند ، نیروهای بین مولکولی خیلی کوچک و معمولاً ربایشی هستند. وقتی گاز متراکم شود و مولکول‌ها به هم نزدیک‌تر شوند ، نیروهای ربایشی افرایش می‌یابند. در فاصله‌ی تعادل نیروی بین مولکولی صفر می‌شود که تقریباً به فاصله‌ی بین مولکول‌ها در حالت مایع و جامد مربوط است. در مایع‌ها و جامدها ، متراکم کردن ماده به طور محسوس به فشار نسبتاً زیادی نیاز دارد. این نشان می‌دهد که در فاصله‌ی مولکول‌ها کمی کم‌تر از فاصله‌ی تعادل ، نیروها رانشی و نسبتاً بزرگ می‌شوند.

تصویر

تصویر

  امتیاز: 0.00