منو
 کاربر Online
1149 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 09 آذر 1388 [18:00 ]
  چگالی‌سنج
 

چگالی‌سنج

یک مثال عملی از شناوری چگالی‌سنج است که برای اندازه‌گیری چگالی مایع‌ها به کار می‌رود (شکل الف). ساقه‌‌ی شناور مدرج تا جایی درون شاره فرو می‌رود تا وزن شاره‌ی جابه‌جا شده درست برابر وزن آن شود. چگالی‌سنج در مایع‌های چگال‌تر نسبت به مایع‌های کم چگال بیش‌تر شناور می‌ماند ، و مقیاس در بالای ساقه‌ی آن اجازه می‌دهد تا چگالی به طور مستقیم خوانده شود. شکل ب یک نوع رایج چگالی‌سنج را نشان می‌دهد که برای اندازه‌گیری چگالی اسید باتری یا ضدیخ مورد استفاده قرار می‌گیرد. ته لوله‌ی بزرگ در مایع فرو رفته است ؛ شبیه یک قطره‌چکان بزرگ پزشکی ، محفظه‌ی بالا را می‌فشارند تا هوا خارج شود و سپس رها می‌کنند. مایع درون لوله‌ی بیرونی بالا می‌رود ، و چگالی‌سنج در این نمونه‌ی مایع شناور می‌ماند.

تصویر

  امتیاز: 0.00