منو
 کاربر Online
682 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 02 آذر 1388 [06:06 ]
  محدوده وقوم دولت مادها
 

«ماد» در کتاب «اوستا» به صورت «راگا» (raga) (ری) نوشته شده‌است .چون طبق متون اوستایی عقیده بر این بود که مادها در «راگا» (ری) می‌زیسته‌اند .
در زبان فارسی باستان ، «مادا»(mada) یا «ماد» ذکر شده همچنان که در کتیبه های داریوش اول هخامنشی، «ماد» نوشته شده است .که منظور او همدان کنونی در غرب ایران بود . در کتیبه های آشوری از این قوم ایرانی به عنوان «آمادای» (amadai) یاد شده است . « استرابون»(strabon) جغرافی دان یونانی محدوده سرزمین مادها را «مدیای بزرگ» (آتروپاتن) می‌نامند. حقیقت این است که روایات اوستایی، هخامنشی و استرابون ، هر سه مقرون به صحت است، زیرا در محدوده دولت ماد، سرزمین‌های ری، آذربایجان و همدان کنونی نیز بوده‌است .منطقه ماد را می‌توان از گفته استاد فقید محمد جواد مشکور شامل سه قسمت زیر دانست.

1- ماد کوچک : شامل همه سرزمین‌های آذربایجان که این نظریه با عقیده استرابون مغایرت دارد و نظریه استاد مشکور از همه نظریات صحیح تر به نظر میرسد . استرابن عقیده داشت که ماد بزرگ در بردارندآذربایجان است .

2- ماد برزگ : یا عراق عجم و کردستان ( منظور از عراق عجم شهرهای غرب ایران است که از اراک کنونی شروع میشود و همه شهرهای لرستان و غرب ایران را در بر میگیرد.)

3- راگیا نا(راگا): که شامل ری و ولایات اطراف آن میشد .


حدود ماد به قرار زیر بود :

از شمال به اران (جمهوری آذربایجان کنونی ) و ساحل خزر و از شمال غرب به ارمنستان و مرزهای آسیای کوچک .از جنوب به شوش و سرزمین پارس ( استان فارس کنونی ) از مشرق به «آریانا» (هرات قدیم در افغانستان کنونی) مرکز حکومتی آنها شهر هگمتانا (همدان امروز) بود که یونانی ها به آن اکباتان می‌گفتند.
مادها قومی بودند آریایی نژاد که در آغاز قرن هفتم تا پایان قرن هشتم قبل از میلاد، دولت ماد را تشکیل دادند. محدوده حکومتی آنها از هرات آغاز میشد و ری، آذربایجان ، عراق عجم، لرستان و کردستان را در بر میگرفت و مرکز حکومت آنها همانطور که میدانیم همدان (اکباتان) بود. «دمرگان» (demorgan) باستانشناس فرانسوی که در دوره قاجاریه برای حفاری به ایران آمده بود بر این عقیده است که مادها در حدود دو هزار سال قبل از میلاد به ایران آمده اند و چون نتوانسته اند با دولت نیرومند «آرارات» در جنوب قفقاز هماوردی کنند، آذربایجان و کردستان را متصرف شدند و همانطور که یاد آور شدیم مادها دولتی تشکیل دادند که بر سه قسمت تشکیل میشد که از آنها یاد کردیم .

  امتیاز: 0.00