منو
 کاربر Online
906 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 28 آبان 1388 [16:17 ]
  اقمار سیارات منظومه شمسی
 

فهرست قمرهای طبیعی
قمر‌های طبیعی قمر هایی هستند که به طور طبیعی در محور جاذبه یک سیاره قرار گرفته‌اند. ماهواره ها و ایستگاه های فضایی جزء قمر های مصنوعی حساب می شوند.
قمر به طور کلی شیئ است که به دور مدار یک سیاره در گردش است.
تفاوت گردش ماه به دور سیاره با گردش سیاره به دور خورشید این است که شیئ آسمانی پس از اسارت در میدان جاذبه سیاره حرکت کرده و در آخر به مکانی می‌رسد که جاذبه سیاره و ستاره، هیچکدام بر آن تأثیری ندارد. سپس در خطی که جاذبه صفر وجود دارد شروع به حرکت کرده و مداری مجازی را تشکیل می‌دهد.
فهرست قمرهای سامانه خورشیدی
قمر‌های بزرگ سامانه خورشیدی (منظومه شمسی) شامل:
• ماه قمر زمین
• قمر‌های مشتری به قرار گالیلن، آیو، اروپا، گانمید و کالیستو
• تیتان قمر کیوان
• و قمر تریتون از نپتون.
در سامانه خورشیدی هشت سیاره و سه سیاره کوتوله قرار دارد که قمرهای آن‌ها به شرح زیر است:
قطر متوسط (کیلومتر) سیارات منظومه شمسی سیاره‌های کوتوله
تیر و ناهید
زمین
بهرام
مشتری
کیوان
اورانوس
نپتون
پلوتو
سدنا
زیر ۱۰ - - - در اقلیت ۴۷ در اقلیت ۲۱ - - - -
۱۰-۵۰ - - فوبوس-دیموس
کارم -متیس-سینوپ-لیسیتیا-انانک-لدا-آدرستیا سیارنک -هلن-آلبیوریکس-اطلس-پان-تلستو-پالیاک -کالیپسو -یم یر-کیویک -تاروس -ایجیراک-اریاپو اوفلیا -کوردلیا-ستبوس-پرسپرو-پردیتا-مب -استفانو-کاپید فرانسیسکو-فردیناند -مارگریت-ترینکولو صامثا-S/2002 N2-S/2002 N3 - -
۵۰-۱۰۰ - - - الارا-پاسیفا
پرومتئوس-پاندورا
کالیبان –ژولیت -بلیندا-کرسیدا -روزالیند -دسدیمونا-بیانکا تالاسا-S/2002 N1-S/2002 N4-نایاد نیکس-هیدرا
-
۱۰۰-۵۰۰ - - - آملثیا-هیمالیا-تب
فوئب-جانوس-اپیماتئوس-میماس-هایپریون سیکوراکس-پاک-پورتیا-میراندا لاریصا-گالاتیا-دزپینا-پورتئوس-نرئید
- S/2005-1
۵۰۰-۱۰۰۰ - - - - انکلادوس
- - - -
۱۰۰۰-۲۰۰۰ - - - - رئا-لپتوس-دیونه-تتیس
تیتانیا-اوبرنون-آمبریل-آریل
- خارون
-
۲۰۰۰-۳۰۰۰ - - - - - - تریتون
- -
۳۰۰۰-۴۰۰۰ - ماه
- آیو - اروپا
- - - - -
۴۰۰۰-۵۰۰۰ - - - کالیستو
- - - - -
۵۰۰۰-۶۰۰۰ - - - گانمید
تیتان
- - - -

منبع
• مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، `Natural satellite`، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد.
• مرکز مطالعات و پژوهش های آکادمی علوم فضایی ایران

  امتیاز: 0.00