منو
 کاربر Online
307 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 27 آبان 1388 [07:57 ]
  جایگاه آریا یی ها در میان هندو اروپایی ها
 

مردمان «هندو اروپایی»(indo europan)چنانچه خود لفظ میرساند مردمانی هستند که مساکن آنها از هند تا دورترین اروپاست ،یعنی دراروپا کلیه سکنه آن به استثنای مردمانی از نژادهای دیگر و اقلیت اند آریایی هستند در آسیا فقط هندیهای آریایی و ایرانی ها به معنی اعم ارامنه مردمان هند و اروپایی را موافق موازین علمی به هشت شعبه تقسیم کرده اند:

1- آریایی ها (ایرانی ها) 2-یونانیها و مقدونیها 3-ارمنی ها 4- آلبانی های شبه جزیره بالکان 5-ایتالیایی ها 6-سلتی (بومیهای اروپای غربی ) 7 -ژرمنی ها (آلمانی ها – آنگلوساکسون ها و غیره)،مردمان کرواسی با آن که با اسلاوهای جنوبی مخلوط شده اند،ریشه نژادایرانی دارند . اسلاوها بر اثر امتزاج با تاتارها تا حدی اصالت آریایی خود را از دست داده اند ولی در تقسیم بندی ، هندواروپایی محسوب میشوند .
8- لیتوانی ها و اسلاوی ها . تحقیق در زبان ها و مذاهب و داستانها و افسانه های قبل از تاریخ مردمان این هشت شعبه ثابت کرده که این مردمان درحدود چهار یا پنج هزار سال قبل از میلاد در جایی با هم زندگی می کرده اند و بعداً به سه شعبه هندی ، ایرانی و اروپایی تقسیم شده اند .مسکن آریایی ها از منطقه آسیای مرکزی آغاز میشود و هندوپاکستان و ایران کنونی را در بر میگیرد و بیشتر اروپا تا ساحل رود ولگا و دریای بالتیک را نیز در بردارد.(مراجعه شود به تاریخ ایران نوشته مشیر الدوله پیرنیا)آریاها بعد از جدایی از مردمان هند و اروپایی به طرف جنوب رفته و باز به شعبه هایی تقسیم شده اند. شعبه هندی،شعبه ایرانی، شعبه سکایی
تاریخ قدیم ایران به چند دوره تقسیم شده است اول – دوره مادها دوم –دوره اول پارسی (هخامنشیان)سوم- دوره مقدونی و سلوکی چهارم- دوره پارتی (اشکانی) پنجم –دوره دوم پارسی (ساسانیان)

  امتیاز: 0.00