منو
 کاربر Online
687 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 23 آبان 1388 [04:56 ]
  ارتباط های ویرانگر سبب اختلال در ساختار آموختن می شوند
 

ارتباط های ویرانگر سبب اختلال در ساختار آموختن می شوند
Destructive associations disrupt the learning construction zone

کیت اس تابر استاد آموزش علوم در دانشگاه کمبریج در مجله ی Physics Education مقاله ای با عنوان ارتباط های ویرانگر سبب اختلال در ساختار آموختن می شوند دارد . مقاله با جمله ای از Solomon J به صورت زبر شروع می شود:

علم بر تعریف های دقیق واژه های مورد استفاده ی خود تاکید دارد.اما وقتی این واژه ها مثل تنفس ، حیوان ، یا کار بسیار متدوال باشند ، شکی نیست ، هر قدر که که معلم یا کتاب درسی تصریح کند ، شبکه ی کاملی از ایده های روزمره به سرعت به آنها تحمیل می شود.

تابر در ادامه ی مقاله ی خود آورده است : آموختن فرایندی سرراست نیست.عامل های زیادی در این فرایند دخیل هستند ، و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که همه ی آن ها به موقع پیش بینی شوند و برایشان برنامه ریزی شود.همچنین در پایان این مقاله اشاره شده است که : اغلب ،پیچیدگی آموزش و یادگیری باعث می شود که آنچه به دقت طراحی شده است، غلط از کار در آید.البته، همین پیچیدگی است که آموزش فیزیک را تا این حد چالش برانگیز، و به سر انجام رساندن موفق آن را، بسیار رضایت بخش می سازد.

مرجع http://www.iop.org/EJ/journal/PhysEd

  امتیاز: 0.00