منو
 کاربر Online
2159 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 22 آبان 1388 [08:41 ]
  راهی تازه برای اندازه گیری وزن سیاه چاله ها
 

به کمک اندازه گیری بیشترین درجه حرارت گاز داغ مرکز کهکشان NGC4649، دانشمندان جرم سیاه چاله بسیار سنگین آن را تعیین کرده اند. دانشمندان به دنبال راه های متفاوت و مستقل برای اندازه گیری جرم سیاه چاله های پرجرم با جرم میلیاردها برابر جرم خورشید ما می گردند. روشهایی که بتوانند با آنها جرم را با دقت زیاد اندازه گیری کنند.
تا به حال رصد حرکت ستاره ها یا گاز نزدیک دیسک سیاهچاله های بزرگ اساس روش اندازه گیری جرم بوده است.
روش جدید اندازه گیری، از تاثیرات گرانشی که سیاه چاله بر روی گازهای داغ نزدیک مرکز کهکشان دارد بهره می برد. هم زمان با نزدیک شدن گاز به سیاهچاله، گاز فشرده و داغ می شود که موجب یک پیک _ماکزیمم مقدار در دمای
گاز نزدیک مرکز کهکشان می شود و هر چه جرم سیاهچاله بیشتر باشد این پیک دما که CHANDRA آن را آشکار می کند بیشتر خواهد بود.
این شیوه تقریبا ده سال پیش به وسیله Fabrizio Brighenti و William Mathews پیش بینی شد ولی این اولین باری است که دیده شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
NGC4649 یکی از معدود کهکشانهای در دسترس ما است که جرم سیاهچاله بسیار سنگین آن از هر دو روش محاسبه شده است. به علاوه این روش اشعه اکس تایید می کند که این سیاهچاله یکی از بزرگترین سیاهچاله های محلی است که جرمی در حدود 3.4 میلیارد برابر جرم خورشید دارد و تقریبا هزار برابر بزرگتر از سیاهچاله کهکشان راه شیری است.
وضعیت سیاهچاله NGC4649 به گونه است که نه مواد را با سرعت به سمت event horizon خود می کشد و نه اینکه با رشدش مقدار نور حاصل از آن افزایش می یابد. بنابراین حضور و جرم سیاهچاله ی مرکزی باید با روشهای غیر مستقیم و به کمک دنبال کردن اثرات آن بر روی ستاره ها و گازهایی که احاطه اش کرده اند مورد مطالعه قرار گیرد.
مریم نقدی
منبع: NASA

تصویر

  امتیاز: 0.00