منو
 صفحه های تصادفی
فارابی و جامعه شناسی
Erbium
تعیین کنندگان زمان ظهور دروغگویند
مناظره امام باقر علیه السلام با حسن بصری
تیره گزیریداسه
سرطان سینه در مردان
شهر با توپوگرافی کوهستانی
مغز استخوان
ژله
مهارت مدیریتی
 کاربر Online
280 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 17 آبان 1388 [10:34 ]
  منابع ‌تاریخ ایران باستان از آریائی ها تا پایان دوره ساسانی
 

1. تاریخ ماد نوشته دیاکونف ، ترجمه کریم کشاورز، بنگاه ترجمه ونشرکتاب، تهران‌، 1345.
2. تاریخ ایران از ماد تا پهلوی ، حبیب الله شاملوئی ، صفی علیشاه ، تهران ، 1347.
3. رساله ای دربررسی تاریخ ماد،‌محمد علی حنجنی ، طهوری ،‌تهران ،‌1358.
4. ذوالقرنین یاکوروش کبیر، ابوالکلام آزاد ، ترجمه باستانی پاریزی‌، ابن سینا ،‌تهران 1344.
5. ایران درزمان هخامنشیان ، مرتضی احتشام ، انتشارات حبیبی ، تهران ،‌1355.
6. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ، اومستد، ترجمه محمد مقدم ، ابن سینا ، تهران 1340.
7. سکه های ایران دوره هخامنشی ، ارنست بابلون ،‌ملک زاده بیانی‌، انجمن آثار ملی ایران ، تهران ، 1358.
8. ایران درعهد باستان دکتر محمد جواد مشکور،‌انتشارات اشرفی تهران 1363.
9. پوشاک باستانی ایرانیان تألیف جلیل ضیاءپور، هنرهای زیبای کشور، 1343.
10. کاخ داریوش بزرگ درشوش ، موریس پیلیه ، ترجمه خان ملک یزدی ، تهران 1339.
11. تاریخ سیاسی واقتصادی هخامنشیان ، م – داندایف ، ترجمه میرکمال نبی پور، انتشارات گستره ، تهران ،‌1358.
12. فرمان های شاهنشاهان هخامنشی به زبان آریائی نوشته :‌رالف نورمن شارپ ، دانشگاه شیراز ، 1343.
13. تاریخ سلطنت قباد وظهورمزدک ، آرتورکریستین سن ، ترجمه نصرالله فلسفی ، تهران ،‌مؤسسه خاور، 1309.
14. سیرت کوروش کبیر نوشته گزنفون ، ترجمه وحید مازندرانی ، انتشارات بانک بازرگانی ،‌1350.
15. کوروش کبیر، منوچهرگودرزی ، امیرکبیر،‌تهران‌،1348.
16. کوروش نامه ، گزنفون ، رضا مشایخی ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ،‌تهران ،‌1343.
17. هنرایران دردوران مادوهخامنشی ، عیسی بهنام ، بنگاه ترجمه ونشرکتاب ، تهران ، 1346.
18. تمدن ایران ساسانی ، لوکونین ، عنایت الله رضا ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، تهران ، 1350.
19. کوروش کبیر ، هارولد لمب ، رضا زاده شفق ، ابن سینا ،‌تهران ، 1340.
20. کشورداری وجامعه ایران درزمان ساسانیان ، عباس مهرین شوشتری ، انتشارات عطائی ، تهران ، 1349.
21. تاریخ تمدن ایران ساسانی ، سعید نفیسی ، دانشگاه تهران ، 1331.
22. تاریخ سیاسی پارت (‌اشکانیان )‌، کارل دربواز، علی اصغر حکمت ، ابن سینا ، تهران ،‌1342.
23. اشکانیان ، م ، دیاکونف ، کریم کشاورز ، انجمن ایران با ستان ، تهران ، 1344.
24. ایران درزمان ساسانیان ، آرتورکریستین سن ، رشید باسمی ، ابن سینا ، 1333.
25. کلیات تاریخ وتمدن پیش ازاسلام ، عزت الله بیات‌،‌دانشگاه ملی ، 1355.
26. سیرتمدن وتربیت درایران باستان ، اسدالله بیژن ، ابن سینا ، تهران‌، 1350.
27. جنگهای ایران وروم ،‌پروکوپیوس ، محمد سعیدی ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ،‌تهران‌،‌1338.
28. تاریخ دوهزاروپانصدساله ایران ، عباس پرویز، علمی ، تهران‌، 1363.
29. ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم ، مشیرالدوله پیرنیا‌، شرکت مطبوعات 1311.
30. تاریخ ایران باستان ، دیاکونف ، بنگاه ترجمه ونشرکتاب‌، تهران ،‌1346.
31. بنیاد شاهنشاهی ایران‌، مهاجرت آرین ها ، سبکتکین سالور، اقبال ، تهران ، 1340.
32. پارس درعهد باستانی ، علی سامی ، کانون دانش ،‌تهران ، 1332.
33. عصر زرین فرهنگ ایران ، ریچاردفوری ترجمه مسعود / رجب نیا ،‌تهران ، سروش ، 1358.
34. ایران از آغاز تا اسلام ، رومن گریشمن ، محمد معین ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، تهران ، 1344.
35. تاریخ وتاجگذاری ، خان ملک یزدی ،‌انتشارات بانک ملی ایران ،‌تهران ، 1346.

  امتیاز: 0.00